Mäkkýšovce

(Presmerované z Prvomäkkýše)

Mäkkýšovce[1][2] (iné názvy: pamäkkýše[3], prvomäkkýše[1][4][5], amfineury[1][6][5] [v širšom zmysle], staršie: chitóny (jazykový variant: chitony) [v širšom zmysle][1][7]; lat. Amphineura alebo Aculifera [oboje v širšom zmysle]) sú primitívne mäkkýše.

Mäkkýšovce
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Amphineura
Hatscheck, 1891
Synonymá
Aculifera
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

CharakteristikaUpraviť

Telo je uhorkovité, ale aj dlhé, červovité, často mierne sploštené. Dorsálna flexia sa ešte neprejavuje – ústa aj anus sú terminálne. Telo pokrýva ostnitá kutikula. V najprimitívnejších prípadoch obsahuje vápenaté spikuly, u chitónov je na chrbtovej strane vytvorená zvláštna schránka zo štítkov. Hlava je slabo diferencovaná, nemajú oči, tykadlá ani statocysty. Nervová sústava je ešte v podstate rebríčková.[5]

SystematikaUpraviť

Systém recentných taxónov mäkkýšovcov je takýto (stav okolo roku 2020):[8][9][10][11][12][13][14][15][5][2][1][16]

podkmeň mäkkýšovce/prvomäkkýše/chitóny A/amfineury A (Amphineura A/Aculifera A):

 • trieda chitóny B/amfineury B/štítonosiče (ďalšie slov. synonymá pozri v článku o tomto taxóne) (Polyplacophora/Placophora/Amphineura B/Loricata)
 • [trieda] červovce A/červovky A (Aplacophora A/Aculifera B/Solenogastres A):
  • trieda červovce B (Aplacophora B/Solenogastres B/Ventroplicida/Neomeniomorpha/Neomeniidea)
  • trieda červovky B/zadnožiabernice (Caudofoveata/Chaetodermomorpha/Chaetodermatidae)

Staršie sa do mäkkýšovcov niekedy zaraďovala aj trieda čiapočkovce/čiapočky (Monoplacophora); táto sa dnes spravidla zaraďuje do schránkovcov (Conchifera).

Vysvetlivky: A, B, C...je pomocné označenie rôznych významov toho istého názvu. Znak / oddeľuje úplné synonymá.

ZdrojeUpraviť

 1. a b c d e ORSZÁGH, Ivan; ČEJKA, Tomáš; ORSZÁGHOVÁ, Zlatica. Slovenské mená mäkkýšov (Mollusca). 1. vyd. V Bratislave : Univerzita Komenského, 2012. 207 s. ISBN 978-80-223-3170-8.
 2. a b TIRJAKOVÁ, E. et al. SYSTÉM EUKARYOTICKÝCH JEDNOBUNKOVCOV A ŽIVOČÍCHOV. 2015 [1]
 3. BOLEČEK, Peter. Biológia : pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. 1. vyd. Nitra : Enigma, 2010. 406 s. ISBN 978-80-89132-95-9. S. 248.
 4. LENOCHOVÁ, Mária; NEČAS, Oldřich; DVOŘÁK, František; VILČEK, František; BOHÁČ, Ivan. Biológia pre 1. ročník gymnázií. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. 211 s. ISBN 80-08-02318-X. S. 138.
 5. a b c d PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 6. amfineury. In: Encyclopaedia Beliana 1 S. 212
 7. chitóny. In: Malá encyklopédia biológie 1975. S.
 8. Kocot, K.M., Poustka, A.J., Stöger, I. et al. New data from Monoplacophora and a carefully-curated dataset resolve molluscan relationships. Sci Rep 10, 101 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-019-56728-w
 9. Wanninger, A. and Wollesen, T. (2019), The evolution of molluscs. Biol Rev, 94: 102-115. https://doi.org/10.1111/brv.12439
 10. PONDER, Winston; LINDBERG, David R.. Phylogeny and Evolution of the Mollusca. [s.l.] : University of California Press, 2008. 469 s. ISBN 978-0-520-25092-5. S. 8.
 11. PROTHERO, Donald R.. Bringing Fossils to Life (An Introduction to Paleobiology). [s.l.] : Columbia University Press, 2013. 672 s. Dostupné online. ISBN 978-0-231-53690-5. S. 388.
 12. M.Alan Kazlev. Molluscan Phylogeny [online]. palaeos.com, [cit. 2023-04-03]. Dostupné online.
 13. LEHMANN, Ulrich; HILLMER, G.. Fossil Invertebrates. [s.l.] : CUP Archive, 1983. 364 s. Dostupné online. ISBN 978-0-521-24856-3. S. 82.
 14. SALVINI-PLAWEN, L. v. Solenogastres und Caudofaveata (Mollusca, Aculifera): Organisation und phylogenetische Bedeutung. In: Malacologia, 1969, 9(1), str. 191-216 [2]
 15. FERIANC, O. et al. Slovenské mená zoologického systému. In: Kultúra slova 5 1978 [3]
 16. bruzdobrzuchy. In: Encyk. PWN [online]. encyklopedia.pwn.pl, [cit. 2023-04-03]. Dostupné online.