Rôznobežnosť

Dve priamky sú navzájom rôznobežné ak ležia v jednej rovine a majú spoločný práve jeden bod, čiže majú priesečník.

Priamka je s rovinou rôznobežná ak s ňou má spoločný práve jeden bod.

Dve roviny sú navzájom rôznobežné ak majú spoločnú práve jednu priamku.

Dve osové telesá v priestorerôznobežné, keď ich osi v priestore majú spoločný práve jeden bod - ich priesečník.

Pozrite ajUpraviť