Rýchlostná cesta S1 (Rakúsko)

Rýchlostná cesta S1 (nem. Schnellstraße S1, Wiener Außenring Schnellstraße) je rýchlostná cesta v Rakúsku, ktorá bude po svojom dokončení prechádzať spolkovými krajinami Dolné Rakúsko a Viedeň a vytvorí východný obchvat hlavného mesta. V súčasnosti sú v prevádzke dva úseky tejto rýchlostnej cesty, a to Vösendorf-Schwechat a Süßenbrunn-Korneuburg v celkovej dĺžke 39,7 kilometra. Zvyšok medzi Schwechatom a Süßenbrunnom je v štádiu príprav a jeho dokončenie sa plánuje na rok 2018.

Rýchlostná cesta S1 (Rakúsko)
Rýchlostná cesta S1 (Rakúsko)

Rýchlostná cesta S1
Wiener Außenring Schnellstraße
  v prevádzke    v pláne 
Základné údaje
Správca ASFiNAG 
Ďalší správcovia Bonaventura 
Výstavba 2001-2018 
Celková dĺžka 58,7 km 
v prevádzke 39,7 km 
v pláne 19,0 km
Štát Rakúsko Rakúsko
Spolková krajina Viedeň, Dolné Rakúsko 
Objekty na trase

Južný úsek Vösendorf-Schwechat spája diaľnice A2 a A22 s diaľnicou A4, ktorá smeruje na východ na Slovensko a do Maďarska. Výrazne sa tak časovo skrátil prejazd Viedňou a odbremenili sa i vnútromestské komunikácie. Severný úsek Süßenbrunn-Korneuburg zas prepája diaľnice A22 a A5 s rýchlostnou cestou S2 na severných predmestiach hlavného mesta. Otvorený bol postupne v rokoch 20092010 a vystavaný bol za pomoci súkromného kapitálu.

S1 je na úseku Vösendorf-Schwechat súčasťou európskej cesty E60 a v okolí obce Eibesbrunn krátko aj E461.

História upraviť

Rýchlostná cesta S1 sa stala kontroverznou už po svojom prvotnom naplánovaní. Zástancovia projektu predpokladali výrazné odľahčenie diaľnice A23, ktorá tvorí viedenskú juhozápadnú spojku. Odporcovia mali obavy z rýchleho nárastu dopravy na priľahlých komunikáciách. Tieto spory viedli k prieťahom v stavebnom konaní, takže začiatok výstavby sa výrazne oddialil.

Hoci sa prvé plány na výstavbu tejto komunikácie objavili v 90. rokoch, jej výstavba sa začala až 25. októbra 2001 a to na takzvanom južnom úseku medzi Vösendorfom a Schwechatom (16,2 km). 10. decembra 2004 bola otvorená časť tohto úseku pri Schwechate a 28. apríla 2006 aj zvyšok po Vösendorf. Tým sa z územia Viedne odklonila podstatná časť tranzitnej dopravy. S1 takisto ponúka oveľa rýchlejšie spojenie na diaľnice A1, A2 a A4. Na priľahlé cesty nižších kategórií bol zakázaný vjazd automobilom nad 3,5 tony, čo podstatne znížilo riziko úniku pred platením diaľničného mýta.

Severná časť S1 bola postavená za pomoci súkromného kapitálu (PPP-projekt) a bude spravovaná spoločnosťou Bonaventura Straßenerhaltungs-GmbH po dobu tridsiatich rokov. Výstavba začala v roku 2007 a prvú časť medzi Süßenbrunnom a Eibesbrunnom („S1-Ost“) otvorili 31. októbra 2009. Dostavba zvyšku cesty na úseku Eibesbrunn-Korneuburg („S1-West“) bola skoordinovaná s výstavbou diaľnice A5 a napojením na rýchlostnú cestu S2. Otvorenie tohto úseku sa konalo 31. januára 2010.

Plány upraviť

V štádiu plánovania ostáva posledný úsek medzi Schwechatom a Süßenbrunnom (19,0 km). Ide o technicky náročný úsek s viacerými mostami, estakádami a tunelmi. Má byť vystavaný štátnou spoločnosťou ASFiNAG a vzhľadom na úsporné opatrenia rakúskej vlády bolo vyhodnotenie štúdií EIA i ďalšie súvisiace procedúry odsunuté z pôvodne plánovaného roku 2009 na neskôr. Takisto vedú diskusie o trasovaní cesty, ktorá má prechádzať chránenými územiami dunajských lužných lesov. Sporným je aj 8,3 km dlhý Tunel Donau-Lobau. Napriek tomu ASFiNAG predpokladá začiatok výstavby na rok 2011.

Zatiaľ platná trasa vedie od križovatky Knoten Schwechat na východ okolo Freudenau krížom cez lužné lesy cez rieku Dunaj. Za ním sa bude nachádzať spomínaný Tunel Donau-Lobau, ktorý by mal byť vybudovaný v plnom profile. Maximálna dovolená rýchlosť v tiuneli by však mala byť obmedzená na 80 km za hodinu. Za tunelom by mala rýchlostná cesta pokračovať oblúkom severným smerom až ku križovatke Knoten Süßenbrunn.

Dokončenie úseku Groß-Enzersdorf - Süßenbrunn je naplánované na rok 2014 a zvyšok medzi Schwechatom a Groß-Enzersdorfom, ktorý bude obsahovať aj sporný tunel až na rok 2018.

Križovatky upraviť

 
Južný úsek S1 pri Leopoldsdorfe
 
Severný úsek pri Seyringu
Diaľničné križovatky
    (0) Knoten Vösendorf
 
    (4) Knoten Wien-Verbindungsspange
    (16) Knoten Schwechat
    (28) Knoten Raasdorf
    (31) Knoten Deutsch-Wagram
    (34) Knoten Süßenbrunn
    (43) Knoten Eibesbrunn
    (59) Knoten Korneuburg-West

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť