Redaktor:TeslaBot/Copyvio Watchdog/2019-03


Ľúbostná lyrikaUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Vyznačuje sa najmä tým, že básnik je aj jej subjektom, teda tvorcom – napísal danú báseň.
  vyhľadávanie, • zdroje: oskole.sk, oskole.sk
 • Autor (lyrický subjekt) v nej vyjadruje osobný citový vzťah k žene; zobrazuje svoj vnútorný svet, city, nálady, zážitky poznačené láskou
  vyhľadávanie, • zdroje: oskole.sk, oskole.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 12:34, 2. marec 2019 (UTC)

Samuel GodraUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Prispel na stavbu kostola v Horných Plachtinciach a väčší finančný obnos testamentárne odkázal ako Godrovskú základinu, určenú na vzdelávacie a
  vyhľadávanie, • zdroje: ecav.sk
 • Samuel Godra získal základné vzdelanie v rodnom prostredí a v Banskej Štiavnici, potom študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave, následne
  vyhľadávanie, • zdroje: ecav.sk
 • Najprv vydal kollárovsky ladené sonety v zbierke Múzy dcéra (1829), preromantickú prózu Zlatovič (1830), zbierku zneliek s náboženským obsahom Obět
  vyhľadávanie, • zdroje: ecav.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 18:24, 2. marec 2019 (UTC)

Jozef ŠčasnýUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Keď v roku 1863 začala rozvíjať činnosť Matica slovenská, Ščasného meno opäť nachádzame ako člena jej výboru a podporovateľa jej
  vyhľadávanie, • zdroje: borskymikulas.sk
 • Prostredníctvom nich sa zapojil do mladoslovenského hnutia (mal aj slovanské prímeno Borislav) a pracoval v tajnej spoločnosti Vzájomnosť, ktorú založil
  vyhľadávanie, • zdroje: borskymikulas.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 17:54, 3. marec 2019 (UTC)

Huntingtonova chorobaUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Vyšetrenie sa robí u pacientov ale tiež u osôb v riziku, títo musia dosiahnuť vek dospelosti.
  vyhľadávanie, • zdroje: zdravie.sk
 • Dôležitá je úprava životosprávy, dostatočná primeraná výživa, strava upravená možnostiam prijímania pacientom (krájaná na kúsky, mixovaná), rečová terapia-logopédia na udržanie
  vyhľadávanie, • zdroje: zdravie.sk
 • Molekulárna DNA diagnostika je možná a dostupná aj v prenatálnom období ( u plodu tehotnej) a v súčasnosti na niektorých
  vyhľadávanie, • zdroje: zdravie.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 19:40, 3. marec 2019 (UTC)

Štefan HarabinUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 09:36, 4. marec 2019 (UTC)

Smetisko majcichovUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Volam sa Marian .Moja tvorba spočíva zväčša z Let's Playov z hry Geometry Dash a aj z vlogov.
  vyhľadávanie, • zdroje: youtube.com
 • Volam sa Marian .Moja tvorba spočíva zväčša z Let's Playov z hry Geometry Dash a aj z vlogov.
  vyhľadávanie, • zdroje: youtube.com
 • Volam sa Marian .Moja tvorba spočíva zväčša z Let's Playov z hry Geometry Dash a aj z vlogov.
  vyhľadávanie, • zdroje: youtube.com
 • Volam sa Marian .Moja tvorba spočíva zväčša z Let's Playov z hry Geometry Dash a aj z vlogov.
  vyhľadávanie, • zdroje: youtube.com
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 19:16, 4. marec 2019 (UTC)

Kostol Premenenia Pána (Pezinok)Upraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • V roku 1683 však zaujal Pezinok vodca stavovského povstania Imrich Thököly, ktorý prikázal kapucínom opustiť mesto a pôvodný Farský kostol
  vyhľadávanie, • zdroje: pezinok.fara.sk
 • Zástupcovia týchto mestečiek prišli 28. februára 1674 do Bratislavy, kde odovzdali kľúče od kostolov Szelepcsényimu ako kráľovskému miestodržiteľovi. Podpísali reverz,
  vyhľadávanie, • zdroje: pezinok.fara.sk
 • Evanjelici svoj kostol prevzali nakrátko po šopronskom sneme v roku 1681. Už v júni ho však museli vrátiť katolíkom na
  vyhľadávanie, • zdroje: pezinok.fara.sk
 • Bývalý páter Andrej Bertaffi však zostal v dolnom kostole ako nedeľný kazateľ.
  vyhľadávanie, • zdroje: pezinok.fara.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 22:08, 5. marec 2019 (UTC)

HomosexualitaUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 06:48, 6. marec 2019 (UTC)

ZŠ Lipany, Komenského 113Upraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • roku 2005/2006 pôsobí v našej škole Stredisko záujmovej činnosti, ktoré v tomto šk.
  vyhľadávanie, • zdroje: zslipany.edupage.org
 • Školy boli zriadené Odborom školstva a kultúry ONV v Prešove už spomínaného 1. septembra 1970. Riaditeľmi sa stali Viktor Gogoľ
  vyhľadávanie, • zdroje: zslipany.edupage.org
 • Slávnosť odovzdania novostavby  prebehla 11. 12. 1970.  Školy mali spolu 1234 žiakov ( z nich v prvom roku existencie škôl
  vyhľadávanie, • zdroje: zslipany.edupage.org
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 15:26, 12. marec 2019 (UTC)

BohUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 02:44, 13. marec 2019 (UTC)

Věra BíláUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 07:48, 13. marec 2019 (UTC)

AristorAUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 12:56, 13. marec 2019 (UTC)

Vila TugendhatUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • V stredu 26. augusta 1992 tesne pred polnocou v svetoznámej brnenskej vile Tugendhat predstúpili pred novinárov premiéri Slovenska a Česka
  vyhľadávanie, • zdroje: aktuality.sk
 • Oznámeniu predchádzala dva a polhodinová debata medzi Klausom a Mečiarom medzi štyrmi očami pod mohutným platanom v záhrade vily.
  vyhľadávanie, • zdroje: aktuality.sk
 • Po júnových voľbách v roku 1992, keď v Česku vyhrala ODS a na Slovensku HZDS, začali intenzívne rokovania oboch víťazných
  vyhľadávanie, • zdroje: aktuality.sk
 • Z tohto separátneho rokovania pod platanom sa do dnešných dní zachovali len fotografie dvoch fotografov, ktorím sa pošťastilo túto historickú
  vyhľadávanie, • zdroje: aktuality.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 18:56, 13. marec 2019 (UTC)

Štefan HarabinUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 19:32, 15. marec 2019 (UTC)

Hlavné správyUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Namiesto toho článok podfarbili fotkou, na ktorej policajti odvádzajú arabsky vyzerajúceho muža.
  vyhľadávanie, • zdroje: srspol.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 14:38, 17. marec 2019 (UTC)

Prezident Slovenskej republikyUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 08:34, 18. marec 2019 (UTC)

Trnavské rádioUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 14:18, 19. marec 2019 (UTC)

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019Upraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 15:36, 19. marec 2019 (UTC)

Tadeusz ZasępaUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Toto potrebujeme všetci – aby sme boli aktívni, rozdávali sa pre druhých, nebáli sme sa postaviť proti nespravodlivosti a zlu,
  vyhľadávanie, • zdroje: kosturiak.com, panrektor.sk
 • Tak, ako to dokázal so svojimi svojich žiakmi a spolupracovníkmi Pán profesor Zasępa.\
  vyhľadávanie, • zdroje: panrektor.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 10:14, 20. marec 2019 (UTC)

Jaroslav DemkoUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 12:22, 20. marec 2019 (UTC)

Bernard BoberUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Nech vás sprevádza dobrá rada vašich najbližších poradcov a podpora v zázemí vašej rodiny.
  vyhľadávanie, • zdroje: ku.sk, liptovmagazin.eu
 • Je na vás všetkých, hlavne na akademickej obci, študentoch a vedení univerzity a fakúlt, aby sme spoločne pri oslave dvadsiateho
  vyhľadávanie, • zdroje: ku.sk, liptovmagazin.eu
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 12:38, 20. marec 2019 (UTC)

Fakulta managementu Univerzity Komenského v BratislaveUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Študenti si volia jednu zo špecializácií (Financie, Marketing, Strategický manažment, Personálny manažment, Podnikanie, Manažérska informatika, Manažment IKT projektov).
  vyhľadávanie, • zdroje: fakultamanagementu.sk
 • Študenti majú možnosť realizovať odbornú prax v nadnárodných korporáciách, napr. VW, DELL, Amazon, Slovenská sporiteľňa, Raiffeisen, OMV, Swiss Re, OVB,
  vyhľadávanie, • zdroje: fakultamanagementu.sk
 • Ponuka povinných predmetov je doplnená ponukou povinne voliteľných a výberových predmetov podporujúcich profiláciu študentov.
  vyhľadávanie, • zdroje: fakultamanagementu.sk
 • Francúzsky program je vyučovaný vo francúzštine, pričom na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných
  vyhľadávanie, • zdroje: fakultamanagementu.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 12:52, 22. marec 2019 (UTC)

Maroš ŠefčovičUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Hlavnou témou by podľa neho mala byť zahraničných politika, kedže je jednou z \"kľúčových zodpovedností prezidenta\".
  vyhľadávanie, • zdroje: aktuality.sk, vodaksb.eu
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 12:22, 23. marec 2019 (UTC)

Smernica o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhuUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 15:38, 23. marec 2019 (UTC)

Čo robiť v prípade dopravnej nehody?Upraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Ak ste vinníkom nehody, vyplnenú a podpísanú správu o nehode zaneste do svojej poisťovne.
  vyhľadávanie, • zdroje: netfinancie.sk
 • Ak vám škodu spôsobil druhý vodič, požadujte po ňom predloženie identifikačného dokladu (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas) a dokladu o
  vyhľadávanie, • zdroje: netfinancie.sk
 • Políciu SR je nutné kontaktovať na telefónnom čísle 158 alebo 112, a to v prípadoch, kedy:
  vyhľadávanie, • zdroje: netfinancie.sk
 • Originál tlačiva si necháva vinník nehody, ktorý je povinný škodu nahlásiť poisťovni, kópia zostáva poškodenému.
  vyhľadávanie, • zdroje: netfinancie.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 22:26, 23. marec 2019 (UTC)

Zuzana ČaputováUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 23:38, 24. marec 2019 (UTC)

Www.aikidozilina.skUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 23:22, 25. marec 2019 (UTC)

KOMOREBI AIKIDO DOJO - ŽilinaUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • KOMOREBI AIKIDO DOJO bolo založené 14.12.1994 pôsobí v Žiline od apríla 1995.
  vyhľadávanie, • zdroje: aikidozilina.sk
 • Prvý klub aikido založil v roku 1995 v Žiline, neskôr rozšíril svoje pôsobenie do Považskej Bystrice, Púchova a Trenčína.
  vyhľadávanie, • zdroje: aikidozilina.sk, aikidozilina.sk
 • Ako prezident Slovenskej Spoločnosti Priateľov Aikidó sa snaží rozširovať aikidó spolu ďalšími učteľmi na Slovensku, ale aj v zahraničí.
  vyhľadávanie, • zdroje: aikidozilina.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 23:28, 25. marec 2019 (UTC)

Tlačová agentúra Slovenskej republikyUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Správna rada má päť členov a je zložená z odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti
  vyhľadávanie, • zdroje: culture.gov.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 12:06, 26. marec 2019 (UTC)

PPPeterUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 14:28, 26. marec 2019 (UTC)

PPPeterUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 14:38, 26. marec 2019 (UTC)

PovažanyUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 20:50, 26. marec 2019 (UTC)

Bitka o Náhorný Karabach (2016)Upraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • Azerbajdžanské ministerstvo obrany vyhlásilo, že boje sa začali vtedy, keď arménska armáda vypálila pozdĺž frontovej línie mínometné granáty a vysokokalibrové
  vyhľadávanie, • zdroje: snn.sk, webnoviny.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 09:14, 27. marec 2019 (UTC)

Mestské múzeum v PezinkuUpraviť

Možné porušenie autorských práv:
 • V expozícii nájde návštevník zbierku kamennej industrie, keramiky, hlinených pracovných nástrojov, ale aj predmety približujúce duchovný život pravekých obyvateľov nášho
  vyhľadávanie, • zdroje: muzeum.sk
 • Na jeseň 2004 prebehli v lokalitách Pezinok/Grinava-Dlhé pole a Slovenský Grob-Padelky zisťovacie výskumy, ktoré potvrdili existenciu osídlenia týchto území v
  vyhľadávanie, • zdroje: muzeum.sk
Údržbové šablóny:
Upozornenie: môže ísť o falošné hlásenie (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --TeslaBot (diskusia) 14:16, 27. marec 2019 (UTC)