Rithmomachia (tiež Arithmomachia, Rythmomachia, Rhythmomachia, alebo aj Hra mudrcov) je tradičná abstraktná dosková hra pochádzajúca z Európy. Rithmomachia patrí do kategórie matematických hier.

Rithmomachia

Rithmomachia
Základné informácie
VydavateľPublic domain
Počet hráčov2
Kresba hracej dosky z roku 1554

História Upraviť

Pôvod tejto hry je neznámy. Stredovekí spisovatielia pripisujú autorstvo Rithmomachie Pytagorovi, ale v Gréckej literatúre sa nenašla o hre žiadna zmienka.

Prvá písomná zmienka o tejto hre pochádza z roku 1030, keď mních menom Asilo predstavil túto hru študentom kláštorov. Krátko na to upravil pravidlá hry uznávaný mních Herman z Reichenau. V nasledujúcich storočiach sa hra rozšírila do kláštorov a škôl v južnom Nemecku a Francúzsku, kde sa používala hlavne ako matematická učebná pomôcka.

V 13. storočí sa Rithmomachia dostala do Anglicka. Anglický filozof Roger Bacon odporúčal túto hru svojim študentom a filozof Thomas More nechal obyvateľov fiktívnej Utópie hrať túto hru pre zábavu.

Vrchol svojej popularity dosiahla hra v 17. storočí. Potom ju vytlačil šach a do konca 19. storočia hra postupne upadla do zabudnutia. Začiatkom 20. storočia Rithmomachiu znovu objavili historici.

Pravidlá Upraviť

Hracia doska má tvar obdĺžnika a skladá sa zo 128 polí. Veľkosť kratšej strany hracej dosky je 8 polí, veľkosť dlhšej strany dosky je 16 polí. Každý z hráčov má k dispozícii hracie kamene svojej farby (biele a čierne). Hracie kamene majú tvar trojuholníka, štvorca, kruhu a pyramídy. Na každom hracom kameni je vyznačené číslo. Rozloženie hracích kameňov na začiatku hry je síce symetrické, ale čísla na hracích kameňoch má každý hráč iné.

Pohyb hracích kameňov Upraviť

Pohyb hracieho kameňa závisí od jeho tvaru.

 • Kruh sa pohybuje o jedno pole v diagonálnom smere.
 • Trojuholník sa pohybuje o dve polia v ortogonálnom smere.
 • Štvorec sa pohybuje o tri polia v ortogonálnom smere.
 • Pyramída sa skladá z viacerých kameňov a môže sa pohybovať rovnako ako ktorýkoľvek kameň, ktorý pyramída obsahuje.

Zaberanie kameňov Upraviť

Zajať súperov kameň je možné viacerými spôsobmi.

 • Stretnutie: Ak hráč presunie svoj hrací kameň na hracie pole na ktorom sa nachádza súperov kameň s rovnakou hodnotou, súperov kameň sa z dosky odstráni.
 • Napadnutie: Ak sa hrací kameň s nižšou hodnotou nachádza od kameňa s vyššou hodnotou v takej vzdialenosti, ktorej počet prázdnych polí sa po vynásobení hodnoty kameňa s nižšou hodnotou rovná hodnote kamena s vyššou hodnotou, kameň s vyššou hodnotou sa z dosky odstráni.
 • Pasca: Ak sa suma hodnôt dvoch kameňov rovná hodnote súperovho kameňa umiestneného medzi nimi, súperov kameň sa z hracej dosky odstráni.
 • Obliehanie: Ak je hrací kameň obklopený zo všetkých štyroch strán, odstráni sa z hracej dosky

Cieľ hry Upraviť

Existuje viacero spôsobov ako hru vyhrať. Tieto sú rozdelené do dvoch skupín: základné víťazstvá a riadne víťazstvá. Riadne víťazstvá sú odporúčané pre skúsených hráčov.

Základné víťazstvá:

 • De Corpore: Ak hráč zajme stanovený počet súperových kameňov, vyhráva hru. Tento počet si hráči stanovia sami pred začatím hry.
 • De Bonis: Ak hráč zajme súperove figúrky, ktorých súčet hodnôt dosahuje alebo presahuje stanovené číslo, vyhráva hru. Toto číslo si hráči stanovia sami pred začatím hry.
 • De Lite: Ak hráč zajme súperove kamene, ktorých súčet hodnôt dosahuje alebo presahuje stanovený počet, a zároveň počet cifier na zajatých súperových kameňoch je menší ako stanovené číslo, vyhráva hru.
 • De Honore: Ak hráč zajme súperove kamene, ktorých súčet hodnôt dosahuje alebo presahuje stanovený počet, a zároveň počet zajatých súperových kameňov je menší ako stanovené číslo, vyhráva hru.
 • De Honore Liteque Je kombináciou De Lite a De Honore.

Riadne víťazstvá:

 • Victoria Magna (veľké víťazstvo): Nastane vtedy, ak tri hracie kamene sú usporiadané v aritmetickej postupnosti.
 • Victoria Major (velkolepé víťazstvo): Nastane vtedy, ak štyri hracie kamene sú usporiadané tak, že tri z nich sú usporiadané v aritmetickej postupnosti, a iné tri kamene z tejto štvorice sú usporiadané v inom type aritmetickej postupnosti.
 • Victoria Excellentissima (excelentné víťazstvo): Nastane vtedy, ak štyri hracie kamene sú usporiadané tak, že tri rôzne trojice z nich sú usporiadané v rôznych aritmetických postupnostiach.

Pozri aj Upraviť

Externé odkazy Upraviť