Rovnobežka (geometria)

Rovnobežka alebo paralela je priamka majúca s inou priamkou stálu vzájomnú vzdialenosť. Rovnobežky sa nikde nepretínajú a ani nemajú spoločné body. V matematickom zápise sa rovnobežky označujú znakom rovnobežnosti, čiže napríklad rovnobežnosť priamky s priamkou sa dá zapísať ako .

Konštrukcia rovnobežiek upraviť

Rovnobežky sa rysujú pomocou 1 alebo 2 pravítok, pričom jedno z nich musí byť trojuholníkové pravítko z ryskou.

Pokiaľ pracujeme iba s jedným pravítkom priložíme ho tak aby ryska presne ležala na priamke, ku ktorej ideme narysovať rovnobežku a po prepone pravítka (najdlhšej strane) si vyznačíme pomocnú čiaru. Tá je na pôvodnú priamku kolmá, čo môžeme využiť tak, že na túto pomocnú čiaru priložíme pravítko tak aby jeho ryska ležala presne na tejto pomocnej čiare a po prepone narysujeme výslednú priamku, tá je taktiež na pomocnú čiaru kolmá a keďže obidve priamky sú na túto čiaru kolmé - majú rovnaký uhol, sú navzájom rovnobežné.

Spôsob rysovania s dvomi pravítkami je podobný a začína sa tak isto až na to, že pomocnú čiaru nahradíme 2. pravítkom, ktoré priložíme k prvému, trojuholníkovému pravítku. Na 2. pravítku si vyznačíme bod, kde bude priamka začínať, následne posunieme trojuholníkové pravítko po 2. pravítku tak aby jeden koniec rysky ležal na bode, ktorý sme si vyznačili a vyznačíme ešte jeden bod na druhom konci rysky. Po spojení týchto dvoch bodov dostaneme priamku, ktorá je rovnobežná s pôvodnou.

Pozrite aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.