Rovnomerné rozdelenie

Rovnomerné rozdelenie (iné názvy: rovnomerné pravdepodobnostné rozdelenie, rovnomerné rozdelenie pravdepodobnosti) je v teórii pravdepodobnosti a matematickej štatistike spojité rozdelenie pravdepodobnosti. Rozdelenie je dané dvoma reálnymi parametrami a .

Hustota pravdepodobnosti náhodnej veličiny s rovnomerným rozdelením.
Distribučná funkcia náhodnej veličiny s rovnomerným rozdelením.

DefiníciaUpraviť

Spojitá náhodná premenná   má rovnomerné rozdelenie na intervale  , kde  ,   sú ľubovoľné reálne čísla, pre ktoré platí, že  , práve vtedy, ak jej hustota pravdepodobnosti má nasledovný tvar:

 

Označujeme:

  •  

Základné charakteristiky rozdeleniaUpraviť

Stredná hodnota:

 

Rozptyl:

 

Koeficient šikmosti:

 

Koeficient špicatosti:

 

Distribučná funkcia:

 

ZdrojeUpraviť

  • JANKOVÁ, Katarína; PÁZMAN, Andrej. Pravdepodobnosť a štatistika. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2011. ISBN 978-80-223-2931-6. Kapitola Spojitá náhodná veličina, s. 150.
  • POTOCKÝ, Rastislav, kolektív Zbierka úloh z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Bratislava : Vydavateľstvo Alfa, 1991. ISBN 80-05-00524-5. Kapitola Náhodné premenné, s. 388.