Rozvodnica na Slovensku

Mapa rozvodia úmorí na Slovensku

RozvodnicaUpraviť

Čiara predstavujúca geografickú hranicu medzi povodiami. Myslená čiara na povrchu terénu, od ktorej sa rozdeľuje odtok povrchovej vody do dvoch susedných povodí. [1]

Priebeh rozvodnice úmorí na SlovenskuUpraviť

Rozvodnica medzi úmorím Baltského mora a Čierneho mora na Slovensku prechádza spojnicou týchto hrebeňov a údolí:

Smrečiny (2 066 m n. m.) Západné Tatry - štátna hranica s Poľskom

Kasprov vrch(1 984 m n. m.)

Svinica (2301 m n. m.)

Rysy(2 499 m n. m.) Vysoké Tatry

Štrba (925 m n. m.)

Kozí kameň (1 255 m n. m.) Kozie chrbty

• Krížový vrch (1102 m n. m.)

• Krížová (941 m n. m.) Kvetnica

• Dubina (886 m n. m.)

Hozelec (695 m n. m.)

• Hrádok (908 m n. m.)

• Krížový vrch (1 080 m n. m.) Levočské vrchy

• Javorina (1 224 m n. m.)

• Zámčisko (1 236 m n. m.)

• Čierna kopa (1 180 m n. m.)

• Kňazová (824 m n. m.)

• Pusté pole (601 m n. m.)

Minčol (1 157m n. m.) Čergov

• Malý Minčol (1 054 m n. m.)

• Dlhá (1 009 m n. m.)

Obručné (583)

Ďalej pokračuje ako štátna hranica s Poľskom až po Kremenec (1 221 m n. m.) - Ukrajina. [2]

Zaujímavosti rozvodnice na SlovenskuUpraviť

  • Prvou je tzv. “bifurkácia” Štrbského plesa; znamená to, že voda z tohto vodného telesa odteká do oboch morí, napája rieku Váh (Biely Váh) a tiež rieku Poprad. [3]
  • Druhou je kostol v obci Šuňava. Jeho strecha funguje ako myslené rozvodie. Keď dažďová voda z nej stečie na východ, potok Lopušná ju odvedie do rieky Mlynica, a tá do rieky Poprad, potom do Visly a do Baltu. Keď ale stečie na západ, odtečie Šuňavským potokom do Čierneho Váhu, potom do Dunaja a ďalej do Čierneho mora. [4]
  • Treťou je prameň v Oravských Beskydách, neďaleko Novote. Vytekajú z neho dva potôčiky, a každý tečie iným smerom. Prvý tečie na sever a voda z neho sa dostane až do Visly a ďalej do Baltu. Ďalší, tečie na juh do rieky Orava, ďalej do Váhu a do Dunaja, až do Čierneho mora. Je to jediné miesto na Slovensku, kde rozvodnica morí vedie cez prameň.


Fotogaléria - Priebeh rozvodnice na SlovenskuUpraviť

ReferencieUpraviť

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť