SPP – distribúcia

(Presmerované z SPP – distribúcia, a. s.)

Súradnice: 48°08′39″S 17°08′22″V / 48,144105°S 17,139509°V / 48.144105; 17.139509

SPP - distribúcia, a.s. je 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti SPP - Infrastructure, a. s. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia zemného plynu na území Slovenska a správa plynárenskej distribučnej siete na Slovensku. Formálne vznikla registráciou spoločnosti 10.12.2004, svoju činnosť začala vykonávať 1. júla 2006 po prevedení divízie distribúcie SPP a aktív spojených s distribučnou sieťou do tejto spoločnosti.[1] Hlavnou činnosťou spoločnosti SPP - distribúcia je predaj distribučných kapacít, rozvojové aktivity, prevádzka a výkon údržby plynárenskej distribučnej siete, prostredníctvom ktorej sa distribuuje približne 98 % z celkového distribuovaného objemu zemného plynu na Slovensku do viac ako 1,5 milióna odberných miest.

SPP - distribúcia, a. s.
Právna formaakciová spoločnosť
Odvetvieplynárenstvo
Založená10. decembra 2004
SídloBratislava, Slovensko
VedenieMartin Hollý generálny riaditeľ, František Čupr predseda predstavenstva
Priemyselenergetika, plynárenstvo
Vlastník100 % SPP - Infrastructure
Webwww.spp-distribucia.sk
Sídlo na Mlynských nivách 44/b v Bratislave

Poslaním spoločnosti SPP - distribúcia ako vlastníka a prevádzkovateľa distribučnej siete je technicky bezpečná, dodávateľsky spoľahlivá a súčasne ekonomicky efektívna distribúcia zemného plynu. Stredobodom záujmu spoločnosti SPP - distribúcia je prehlbovanie know-how v oblasti distribúcie zemného plynu a rozvíjanie distribučných aktív. Prostredníctvom dôslednej starostlivosti o plynárenskú distribučnú sieť zaisťujeme distribúciu zemného plynu ako jedného z najekologickejších a  najkomfortnejších druhov energie.

Prostredníctvom Slovenského plynárenského dispečingu spoľahlivo zastrešujeme komplexnú nepretržitú 24 hodinovú dispečerskú činnosť. Sme garantom bezpečnosti dodávok pre domácnosti a zaisťujeme vyvažovanie siete. Prístup k zemnému plynu má viac ako 94 % obyvateľstva Slovenska.

SPP - distribúcia kladie dôraz na kvalitu služieb poskytovaných 22 dodávateľom a odberateľom do viac ako 1,5 milióna odberných miest. Prostredníctvom takmer 33 tisíc kilometrov siete spoločnosť v roku 2012 distribuovala celkovo 5,03 mld. m3 zemného plynu. V snahe vyjsť v ústrety našim obchodným partnerom, uplatňujeme dynamický, adresný a na spokojnosť klienta zameraný prístup. Ako vlastník a prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete, v zmysle pravidiel trhu, transparentným a nediskriminačným spôsobom aktívne podporujeme a prispievame k fungujúcemu otvorenému trhovému prostrediu, o čom preukázateľne svedčí nárast počtu našich klientov.

V záujme zachovania energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky a bezpečnosti distribučnej siete na našich pracoviskách vkladáme značné úsilie do dôsledného plnenia legislatívnych požiadaviek, ako aj do výkonu prevádzkových činností, dôkladnej prevencie pred výskytom úrazov a účinných opatrení na ich elimináciu.

Plynárenská distribučná sieť upraviť

SPP - distribúcia, a. s. je vlastníkom plynárenskej distribučnej siete. Celková dĺžka siete je viac ako 32 000 kilometrov. K sieti je pripojených viac ako 70 % obcí, čím je zemný plyn dostupný 94 % obyvateľstva Slovenska. Toto robí Slovensko jednu z najviac plynofikovaných krajín v Európe. Súčasťou spoločnosti SPP - distribúcia je Slovenský plynárenský dispečing, ktorého úlohou je zabezpečiť stabilitu distribučnej siete a v zmysle platnej legislatívy vyhlasuje pre odberateľov zemného plynu odberové stupne a vykurovacie stupne.

Referencie upraviť

  1. Oficiálny profil SPP - distribúcia, a.s. na stránke spoločnosti

Externé odkazy upraviť