Otvoriť hlavné menu

Sanitár (staršie pomenovanie ošetrovateľ) je pomocný zdravotnícky pracovník, ktorý je spôsobilý vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

Sanitár je riadnym členom ošetrovateľského tímu, jeho činnosti riadi službukonajúca sestra, priamym nadriadeným sanitára je staničná alebo vedúca sestra oddelenia prípadne kliniky.

Charakteristika povolaniaUpraviť

Povolanie na Slovensku môže vykonávať pracovník po absolvovaní ročného učebného odboru na strednej zdravotníckej škole. Štúdium prebieha iba v externej forme a je bezplatné. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou, ktorá sa skladá z dvoch častí: praktickej (v zdravotníckom zariadení) a teoretickej.

KompetencieUpraviť

  • samostatne vykonávať starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť
  • vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
  • ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy
  • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, anatomicko-patologických pracoviskách, v liečebných kúpeľoch a zariadeniach sociálnych služieb
  • poskytovať odbornú prvú pomoc

Odborné zručnostiUpraviť

Dezinfekcia a sterilizácia zdravotných pomôcok, upratovanie zdravotníckych zariadení, umývanie a dezinfekcia nádob a náradia, manipulácia s biologickým materiálom v zdravotníckom zariadení, dovoz stravy, jej ohrievanie a rozdeľovanie chorým v zdravotníckom zariadení, príprava lôžka pre pacientov, manipulácia s lôžkami, manipulácia s telami zomretých, prevoz pacientov na pojazdných kreslách a ležadlách na vyšetrenie.

Registrácia povolaniaUpraviť

Na Slovensku je pre každého zdravotníckeho pracovníka pre výkon povolania povinná registrácia v príslušnej komore. Pracovníci v povolaní sanitár, sa registrujú v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov.

Externé odkazyUpraviť