Sheliak alebo Beta Lyrae (β Lyr / β Lyrae) je hviezdny systém v súhvezdí Lýra. Je to zákrytová premenná polodotyková viacnásobná hviezda. Názov pochádza z arabského Sulahfá = korytnačka, lýra z korytnačieho panciera.

Animácia vzájomného obehu zložiek Beta Lyrae, pod ňou zodpovedajúca svetelná krivka

V malom ďalekohľade možno vidieť jej modravého vizuálneho sprievodcu, ktorý má jasnosť 7,8 mag. V skutočnosti leží tento sprievodca od Sheliaku veľmi ďaleko. Samotný Sheliak je veľmi tesnou dvojhviezdou, ktorú nerozlíšia žiadne ďalekohľady. Je to zákrytová premenná typu W Serpentis, no niekedy sa označuje ako prototyp premenných hviezd typu Sheliak. Mení svoju jasnosť medzi 3,4 a 4,3 mag s periódou 12,91 dňa. V rámci tejto periódy sa vyskytuje sekundárne minimum, pri ktorom jasnosť poklesne o 0,4 mag. Hlavná zložka je obor spektrálnej triedy B9, druhá zložka má spektrálny typ buď A8 alebo B0,5. Obe hviezdy svojím vzájomným gravitačným pôsobením vytvárajú spoločný plynový obal, ktorý ich obklopuje a rozpína sa. Vzniká únikom prúdu plazmy z obra. Obal sa rozpína rýchlosťou 75 km/s.

Sheliak je veľmi žeravá hviezda, takže sa v spektre prejavuje širokými emisnými čiarami, ktorých intenzita sa počas svetelných zmien dvojhviezdy len nepatrne mení. Zmeny jej jasnosti sa dajú ľahko pozorovať voľným okom. Vhodné porovnávacie hviezdy sú Sulafat (magnitúda 3,24) a kappa Lyrae (4,33).

Zdroj upraviť

  • PLAUCHOVÁ, Jana. Súhvezdia od Andromedy po Žirafu. Redakcia Eduard Koči; ilustrácie Peter Zimnikoval; Beata Zimnikovalová, Michal Mojžiš, Tibor Krátky. prvé vyd. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, 2023. 592 s. ISBN 978-80-89998-357. Kapitola Lýra, s. 192.