Skokan zelený (Pelophylax kl. esculentus) je európska žaba. Ide o kríženca (nie je druhom v pravom slova zmysle ale podľa taxonómie ide o kleptón) skokana rapotavého a skokana krátkonohého.

Skokan zelený
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Pelophylax kl. esculentus
Linnaeus, 1758
Synonymá
Rana kl. esculenta

Mapa rozšírenia skokana zeleného
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Celoročne sa zdržiava vo vode alebo v jej blízkosti. Vystupuje aj do vyšších polôh, do 700 m n. m. Jeho veľkosť je od 5 do 11 cm (iný zdroj 6 až 9 cm[1]), samce sú menšie ako samice.[2] Zvyčajne má zelenú farbu, ale vyskytujú sa aj hnedé a sivé jedince. Počet škvŕn na chrbte sa tiež mení.[1]

Od apríla do júna sa pári.[2] Pári sa vzájomne medzi sebou aj s druhmi z ktorých vznikol krížením (s. rapotavý a s. krátkonohý). Výsledkom je však vždy obnovenie genómu skokana zeleného. Ide o proces s názvom hybridogenéza.[3]

Ekosozologický status na Slovensku od roku 2001 je LR:nt - menej ohrozený.[4]

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 230 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[5] Druh je zaradený do Bernského dohovoru (Príloha III)[6] a smernici o biotopoch (Príloha V).

Hlasové prejavy upraviť

Skokan zelený vydáva podobný drnčivý hlas ako skokan krátkonohý. Skokan krátkonohý má drnčanie zliate skoro do súvislého zvuku a u skokana zeleného sa dajú ľudským uchom od seba odlíšiť jednotlivé tóny. Skokan rapotavý má jednotlivé volania úplne oddelené a znejú ako chechot.

Referencie upraviť

  1. a b GRZIMEK, Bernhard. Grzimek’s Animal Life Encyclopedia. Second Edition, Volume 6: Amphibians. vyd. [s.l.] : Gale, 2003. ISBN 0-7876-5782-4. s. 262 – 263
  2. a b ZWACH, Ivan. Naši obojživelníci a plazi. Praha : SZN, 1990. ISBN 80-209-0053-5. s. 68
  3. MORAVEC, Jiří. Svět zvířat VII. [s.l.] : Albatros, 1999. ISBN 80-00-00719-3. s. 58
  4. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam obojživeľníkov (Amphibia) Slovenska: Ján Kautman, Ivan Bartík, Peter Urban (en: Red (Ecosozological) List of Amphibian (Amphibia) of Slovakia), s. 146 - 147.
  5. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-22]. Dostupné online.
  6. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1997-01-01, [cit. 2020-02-21]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť