Smola môže byť:

 • staršie:
  • čierna (či čiernohnedá) viskózna až tuhá organická látka získavaná ako zvyšok pri destilácii drevného dechtu, synonymá: drev(e)ná smola, obuvnícka smola [1][2][3][4], pozri pod drevný decht
  • nepresne: drevný decht[5][6]
 • čierna viskózna až tuhá organická látka získavaná ako zvyšok pri destilácii čiernouhoľného dechtu, synonymá: čiernouhoľná smola, kamen(n)ouhoľná smola [7][8][9], pozri pod smola (destilácia)
 • hnedá, čiernohnedá alebo čierna viskózna až tuhá organická látka získavaná ako zvyšok pri destilácii dechtu, t.j. tzv. dechtová smola (napr. čiernouhoľná smola, hnedouhoľná smola, drevná smola, smola z tuku ovčej vlny, stearínová smola), v širšom zmysle aj pri destilácii ropy (napr. ropná smola [obsahuje najmä bitúmen]), živice, naftolov či montánneho vosku [10][11][5][12][13][14][15][16][17], pozri smola (destilácia)
 • ako synonymum slova živica:
 • zastarano: kolomaž[4]
 • prenesene: nešťastie[18] (najmä ak niekomu prekazilo plány)

ZdrojeUpraviť

 1. dřevěná smola. In: Universum: všeobecná encyklopedie. Vyd. 1. [CD] Praha: Odeon, 2000-2001. ISBN 80-207-1060-4
 2. deht. In: Slovenský náučný slovník I, 1932, S. 308
 3. Pech. In: Lueger, Otto: Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 7 Stuttgart, Leipzig 1909., S. 56-57
 4. a b smola. In: Historický slovník slovenského jazyka
 5. a b HORŇANSKÝ, I. O geografických názvoch so slovným základom decht a smola. In: Kultúra slova 2014, 4. [1]
 6. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru. dechtárstvo [online]. ludovakultura.sk, 2017-10-09, [cit. 2021-06-09]. Dostupné online.
 7. smola. In: Technický slovník naučný R-Š, 2004, S. 331
 8. decht. Malá encyklopédia chémie. 1981
 9. Mária Linkešová, Ivona Paveleková VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE 2007 [online]. truni.sk, [cit. 2021-06-09]. Dostupné online.
 10. a b c smola. In: Pyramída
 11. a b smoly. In: Malá československá encyklopedie V. S. 713
 12. ČSN ISO 1998-1 (1.40.301)
 13. Pech. In: Brockhaus - die Enzyklopädie, digital. [2 CD-ROM] Mannheim : Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, 2003. ISBN 978-3-7653-9377-8.
 14. Konradin Medien GmbH, Leinfelden-Echterdingen. Pech [online]. wissen.de, [cit. 2021-06-09]. Dostupné online.
 15. Jean D'Ans; LAX, Ellen. Taschenbuch für Chemiker und Physiker. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013 (1949). 1896 s. Dostupné online. ISBN 978-3-662-22463-2. S. 1732 a nasl..
 16. Behler A, Fettpech, RD-06-00651 (2004) in Böckler F. et al. RÖMPP [Online], Stuttgart, Georg Thieme Verlag, [Juni 2021] https://roempp.thieme.de/lexicon/RD-06-00651
 17. RÖMPP-Redaktion, Petrolpech, RD-16-01293 (2002) in Böckler F. et al. RÖMPP [Online], Stuttgart, Georg Thieme Verlag, [Juni 2021] https://roempp.thieme.de/lexicon/RD-16-01293
 18. a b smola. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2003
 19. smola. In: Slovenský náučný slovník III, 1932, S. 197
 20. Obzor 25. 11. 1872, S. 260 [2]
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.