Krajina (Nemecko)

administratívna jednotka v Nemecku
(Presmerované z Spolková krajina (Nemecko))

Krajina (po nemecky: Land, pl. Länder) alebo hovorovo spolková krajina (Bundesland, pl. Bundesländer) je jedna z federálnych jednotiek, ktoré spolu tvoria federáciu/spolkový štát Nemecká spolková republika. Majú v Nemeckej spolkovej republike vysoký stupeň autonómie. Celkovo je ich dnes 16.

Vo svojej dnešnej podobe vznikli nemecké spolkové krajiny na území niekdajšieho „západnéhoNemecka v rokoch 1945-1952, na území bývalej NDR dňa 3. októbra 1990. Svojimi hranicami aj formou však do značnej miery nadväzujú na pruské provincie a spolkové krajiny Weimarskej republiky.

 1. Bádensko-Württembersko
 2. Bavorsko
 3. Berlín
 4. Brandenbursko
 5. Brémy
 6. Hamburg
 7. Hesensko
 8. Meklenbursko-Predpomoransko
 9. Dolné Sasko
 10. Severné Porýnie-Vestfálsko
 11. Porýnie-Falcko
 12. Sársko
 13. Sasko
 14. Sasko-Anhaltsko
 15. Šlezvicko-Holštajnsko
 16. Durínsko

O spolkových krajinách počas Weimarskej republiky pozri Weimarská republika.

Iné projekty

upraviť