Stanca (tal. ottava rima) je forma básne, ktorá vznikla v 13. storočí v talianskej trubadúrskej poézii. Má jednu slohu s ôsmimi veršami, ktoré sa rýmujú podľa vzoru: ab-ab-ab-cc. Rytmicky je verš utvorený z päťstopého jambu a desiatich slabík.

Stanca talianska upraviť

Talianska literatúra rozoznáva stancu - ottavu rimu sicílsku a toskánsku.

 • Toskánska ottava rima má rým ab-ab-ab-cc.
 • Sicílska ottava rima má vzor rýmu nasledovný: ab-ab-ab-ab.

Oba druhy používajú desaťslabičný verš v päťstopovom jambe.

Stanca francúzska upraviť

Francúzska poézia inkorporovala taliansku stanzu do novovznikajúcej renesančnej poetiky. Stancu písali v tvare od štvorveršovej slohy až po štrnásťveršovú. Rým zostal striedavý. Pri štrnásťveršovej obvykle posledné dva verše mali zhodný rým. Výnimkou je nóna s deviatimi veršami. Prvý, kto použil stancu je Jean de Lingendes v poéme "Premeny pastierky Iris" uverejnenej v antológii roku 1605.

Zoznam poddruhov žánru stanca upraviť

 • 2 lines = Couplet
 • 3 lines = Tercet
 • 4 lines = Quatrain
 • 5 lines = Cinquain
 • 6 lines = Sestet
 • 7 lines = Septet
 • 8 lines = Octave

Iné pomenovania druhov stance upraviť

 • Terčeto, Tercet
 • Baladická stanca, Ballad stanza
 • Sestína, Sestet
 • Burnsova stanca alebo škótska stanca, Burns stanza or Scottish stanza
 • Ottava rima
 • Sicílska oktáva, Sicilian octave
 • Spenseriánska stanca, Spenserian stanza
 • Balašova stanca, Balassi stanza
 • Oneginova stanca, Onegin stanza
 • Terza rima

Zdroj upraviť

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Stanza na anglickej Wikipédii a Stance na francúzskej Wikipédii.

Externé odkazy upraviť