Starokatolícka delegatúra Utrechtskej únie na Slovensku

Starokatolícka delegatúra Utrechtskej únie na Slovensku[1] alebo Starokatolíci v Bratislave a Starokatolíci Trnave je kresťanská cirkev pôsobiaca na Slovensku. Hlási sa ku starokatolíckemu hnutiu ktoré vzniklo v 19. storočí oddelením sa od rímskokatolíckej cirkvi. Je členkou Utrechtskej únie starokatolíckych cirkví a nie je štátom registrovaná.

Starokatolícke logo

Netvorí jeden celok so Starokatolíckou cirkvou na Slovensku. Starokatolícka cirkev na Slovensku od roku 2004 nie je členkou Utrechtskej únie. Dnes máme teda na Slovensku dve samostatné a na sebe nezávislé starokatolícke jurisdikcie.

HistóriaUpraviť

Od roku 1995 existuje samostatná Starokatolícka cirkev na Slovensku. Tá však od roku 2004 nie je členkou Utrechtskej únie starokatolíckych cirkví. Podľa interpretácie Utrechtskej únie bola vylúčená, kvôli tomu že vtedajší arcibiskup Augustín Bačinský sa nechal vysvätiť biskupom ktorého Utrechtská únia považuje za tzv. vakantného biskupa. Podľa vlastných slov však úniu opustila, kvôli nesúhlasu so svätením žien a partnerstvám osôb rovnakého pohlavia.

Od roku 2004 teda na Slovensku nepôsobila žiadna cirkev s členstvom v Utrechtskej únii. To sa zmenilo v marci 2016, kedy v Bratislave vzniklo misíjne spoločenstvo Starokatolíckej cirkvi v Českej republike pod názvom Starokatolící v Bratislave. Postupom času vznikla aj farnosť v Trnave. Toto spoločenstvo vedie kňaz Martin Kováč.

Od leta 2020 má cirkev status Starokatolíckej delegatúry Utrechtskej únie na Slovensku. S českou starokatolíckou cirkvou ich teda spája už len biskup (Pavel Benedikt Stránský).

CharakteristikaUpraviť

Starokatolící o sebe tvrdia že sa usilujú tvoriť ekumenické, demokratcké, otvorené a ľudské stvárnenie katolíckeho kresťanstva v 21. storočí. To sa prejavuje napríklad tým že otvorene pristupujú ku partnerstvám rovnakého pohlavia, individuálne pristupujú k rozvedeným a umožňujú im prístup ku všetkým sviatostiam a aj uzatvorenie nového manželstva, svätenie žien do duchovnej služby (zatiaľ len za diakonky), možnosť zvoliť si farára a podobne. Rešpektujú však aj konzervatívcov a usilujú sa tvoriť priestor aj pre progresívnejších aj pre konzervatívnejších veriacich. Taktiež sa usilujú tvoriť tzv. strednú cestu v rozdelenom kresťanstve. Strednú cestu jednak medzi kresťanským západom (Katolíckou cirkvou) a kresťanským východom (Pravoslávnymi cirkvami). To sa prejavuje tým že po liturgickej stránke majú blízko k západu a po dogmatickej (aj) východu. Taktiež sa usilujú tvoriť spojnicu medzi katolicizmom a protestantizmom. To sa prejavuje napríklad tým že si ponechali sedem sviatostí ale okrem ušnej spovede majú aj všeobecnú. Sú veľmi podobný anglikánskym a severským luteránskym cirkvám.

VieraUpraviť

Starokatolící veria v jedného Boha v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. V Nicejsko-carihradskom vyznaní nepoužívajú filioque. Za pramene viery považujú (rovnako ako anglikáni) Bibliu, Tradíciu a rozum. Vysluhujú sedem sviatostí: krst, Eucharistiu, birmovanie, spoveď, kňazstvo, manželstvo a pomazanie chorých. Eucharistia je zásadne po obomi spôsobmi. K Eucharistii je pozvaný každý pokrstený ktorý verí v Kristovu prítomnosť vo sviatosti a ľutuje svoje hriechy. Spoved je (rovnako ako u anglikánov a luteránov) ušná aj všeobecná. Do diakonskej služby svätia aj ženy. Celibát diakonov, kňazov a biskupov (aj po vysviacke) je dobrovoľný. Duchovní sú svätení v apoštolskej postupnosti, ktorej platnosť uznáva aj Katolícka cirkev.

FarnostiUpraviť

Na Slovensku majú dve farnosti. V Bratislave (bohoslužby v Primaciálnom paláci v kaplnke sv. Ladislava) a v Trnave (bohoslužby v kaplnke Pánovho vzkriesenia - Evanjelický cintorín). Jediným kňazom je Martin Kováč.

OdkazyUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Zoznam členov cirkví Utrechtskej únie. Dostupné on-line [cit. 1. 4. 2021]

Externé odkazyUpraviť