Starokatolícka cirkev na Slovensku

cirkev na Slovensku

Starokatolícka cirkev na Slovensku (SKC) je kresťanská cirkev, jedna z cirkví a náboženských spoločností registrovaných na Slovensku. Patrí medzi starokatolícke cirkvi, ktoré sa dištancovali od rímskokatolíckej cirkvi v 19. storočí. Ale s rímskokatolíckou cirkvou si nechali mnoho podobností. Zaregistrovaná je od roku 1995.[1] Pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa k nej prihlásilo 1 687 veriacich.[2]

Starokatolícka cirkev na Slovensku
Starokatolícka cirkev na Slovensku
Typstarokatolícka cirkev
ZhromaždenieSvetová rada národných katolíckych cirkví
Najvyšší orgánSynodálna rada
BiskupVlastimil Šulgan
Adresa sídlaChrenovská 15, 949 01 Nitra
OblasťSlovensko
Liturgický jazykslovenčina
Webhttp://slovenski-katolici.sk/
Členovia1687 (SODB 2011)
Počet duchovných2
Farnosti1

HistóriaUpraviť

Založenie cirkvi na Slovensku (1995 – 2004)Upraviť

Starokatolícka cirkev na Slovensku pôvodne tvorila jeden celok s českou cirkvou, ktorá vznikla už koncom 19. storočia a v polovici 20. storočia mala etablovanú sieť farností s vlastným biskupom. Starokatolícka cirkev na Slovensku vznikla v roku 1995 ako samostatný cirkevný subjekt v dôsledku rozdelenia Česko-Slovenska.[3] V roku 2000 bola slovenská cirkev uznaná za najmladšiu členskú cirkev Utrechtskej únie.

Odchod Starokatolíckej cirkvi na Slovensku z Utrechtskej únie (2004)Upraviť

Z Utrechtskej únie cirkev už v roku 2004 vystúpila, oficiálne kvôli nesúhlasu so svätením žien a žehnaniu homosexuálnym párom, ku ktorému pristúpili cirkvi v nemecky hovoriacich krajinách.[4] Podľa interpretácie Utrechtskej únie však bola slovenská cirkev vylúčená, keďže jej biskup elektus (zvolený, no ešte nevysvätený biskup) Augustín Bačinský prijal biskupské svätenie od Antonia Raposa, biskupa Apoštolskej episkopálnej cirkvi v Portugalsku, ktorého cirkvi Utrechtskej únie považujú za biskupa vysväteného neregulárnym spôsobom (tzv. vakantného biskupa).[5][6] Starokatolícka cirkev na Slovensku následne v roku 2004 založila Svetovú radu národných katolíckych cirkví so sídlom v Nitre, ktorej prvým predsedom sa stal jej novovysvätený biskup Augustín Bačinský. V roku 2001 mala cirkev 1 733 veriacich, v roku 2011 – 1 687.[7][8]

Založenie misíjneho pôsobiska Starokatolíci v BratislaveUpraviť

Na Slovensku od roku 2004 nepôsobila starokatolícka cirkev ktorá by bola členkou Utrechtskej únie. To sa zmenilo v marci 2016, keď v Bratislave začalo pod zastrešením českej starokatolíckej cirkvi pôsobiť jej misíjne spoločenstvo Starokatolíci v Bratislave. Od roku 2020 sa toto spoločenstvo oficiálne nazýva Starokatolícka delegatúra Utrechtskej únie na Slovensku. Vedie ju kňaz Martin Kováč. Táto cirkev však nie je štátom registrovaná a netvorí jeden celok so Starokatolíckou cirkvou na Slovensku.

 
Prvý a do roku 2015 jediný slovenský starokatolícky biskup, Augustín Bačinský.

Charakteristika učenia a liturgieUpraviť

Starokatolíci uznávajú ako základ učenia Utrechtské vyhlásenie starokatolíckych biskupov z roku 1889.[4] Vyznávajú Apoštolské, Nicejsko-carihradské a Atanaziánske vyznanie. Vysluhujú sedem sviatostí: krst, birmovanie, Eucharistiu, spoveď, manželstvo, kňazstvo a pomazanie chorých. Sväté omše Starokatolíckej cirkvi na Slovensku sa od rímskokatolíckych odlišujú iba príjmaním pod obomi spôsobmi, všeobecnou spovedou (ušná spoved je tiež možná) a nespomínaním pápeža v liturgii.

Starokatolícka cirkev na Slovensku sa stavia odmietavo k homosexuálnym partnerstvám a k sväteniu žien ako kňaziek.

Starokatolícki kňazi aj biskupi nemusia dodržiavať celibát.

Organizačné členenieUpraviť

Starokatolícka cirkev na Slovensku má episkopálno-synodálne cirkevné zriadenie. Biskup má všetky práva a povinnosti, ktoré všeobecné právo prideľuje biskupom, pri rešpektovaní cirkevnej ústavy, podľa ktorej je najvyšším orgánom cirkvi synoda a v čase medzi synodami pomáha biskupovi v riadení cirkvi synodálna rada v rámci kompetencií cirkevnej ústavy. Synodálna rada má desať členov, z toho piati členovia sú laici, predsedá jej biskup. Synoda cirkvi sa zvoláva raz za dva roky a volí biskupa.

Organizačne patrí celé územie Slovenska pod Cirkevnú provinciu sv. Metoda, na čele ktorej stojí metropolita arcibiskup Vlastimil Šulgan. Do provincie patria nasledujúce cirkvi s apoštolskou sukcesiou:

Starokatolícka cirkev na Slovensku má svoju jedinú aktívnu farnosť v Nitre, no príležitostne sa bohoslužby slúžia aj v iných mestách. V Nitre sa sväté omše konajú pravidelne v nedele a na sviatky v cirkevnom dome na Chrenovskej ulici, keďže Starokatolícka cirkev na Slovensku v súčasnosti nevlastní žiaden kostol.

Vedúci predstaviteliaUpraviť

Arcibiskupi

Pomocní biskupi

Generálny vikár

ReferencieUpraviť

  1. Starokatolícka cirkev [online]. Ekumenická rada cirkví na Slovensku, [cit. 2016-09-17]. Dostupné online.
  2. SODB 2011 [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, [cit. 2020-07-27]. Dostupné online.
  3. Starokatolícka cirkev [online]. Ekumenická rada cirkví na Slovensku, [cit. 2016-09-17]. Dostupné online.
  4. a b Učenie cirkvi [online]. slovenski-katolici.sk, [cit. 2020-07-27]. Dostupné online.
  5. History [online]. Union of Utrecht of the Old Catholic Churches, [cit. 2016-09-17]. Dostupné online. (angličtina)
  6. Prohlášení IBK k situaci ve Starokatolické církvi na Slovensku (2004) [online]. Starokatolická farní obec Brno, 14.2.2004, [cit. 2016-09-17]. Dostupné online Dostupné online. (čeština)
  7. Demografické údaje zo SODB 2001 [online]. sodb.infostat.sk, [cit. 2020-07-27]. Dostupné online.
  8. SODB 2011 [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, [cit. 2020-07-27]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť