Strojárstvo (nesprávne strojárenstvo) alebo strojársky priemysel (nesprávne strojárenský priemysel) je priemyselné odvetvie, ktoré sa zaoberá aplikáciou fyzikálnych princípov na analýzu, výrobu a údržbu strojných zariadení. Zahrnuje poznatky z mechaniky, kinematiky, termodynamiky a energetiky. Strojní inžinieri využívajú tieto princípy na návrh a analýzu automobilov, lietajúcich strojov, vykurovacích a chladiacich systémov, konštrukcií a mostov, priemyselných nástrojov, vybavenia a podobne.

CAD návrh mechanickej súčiastky, časti hriadeľa.