Svarínka

potok v okrese Liptovský Mikuláš

Svarínka je nízkotatranský potok v hornom Liptove, vo východnej časti okresu Liptovský Mikuláš.[1] Je to významný ľavostranný prítok Čierneho Váhu, má dĺžku 9,1 km a je tokom III. rádu. Na hornom toku preteká dolinou Torysa, na dolnom toku Svarínskou dolinou. Obidve doliny majú charakter tiesňav a Svarínka ich prekonáva niekoľkými kaskádami.

Svarínka
potok
Zdrojnica Nemecká, Nízke Tatry
Ústie Čierny Váh
Dĺžka 9,1 km
Povodie Váh
Rád toku III.
Hydrologické poradie 4-21-01-026
Číslo recipienta 4-21-01-13634
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v Nízkych Tatrách na severoseverozápadnom svahoch Nemeckej (1 535,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 350 m n. m.

Smer toku

upraviť

V pramennej oblasti tečie sprvu na severozápad, ďalej sa esovito ohýba na západ a po pribratí prítoku zo severozápadného svahu Nemeckej pokračuje severozápadným smerom dolinou Torysa. Po pribratí Bystrého potoka tečie Svarínskou dolinou, v jej strednej časti sa stáča na severoseverozápad, v dolnej časti na sever a tesne pred ústím sa oblúkom stáča na východ.

Geomorfologické celky

upraviť

Prítoky

upraviť
  • pravostranné: prítok z juhovýchodného svahu Chmelinca (1 508,5 m n. m.), dva krátke prítoky z juhozápadných svahov Chmelinca, prítok (1,4 km) zo západného svahu Chmelinca, dva krátke prítoky prameniace južne od kóty 1 270,3 m, prítok (1,3 km) z južného svahu Pálenice (1 370,0 m n. m.), prítok z juhozápadného svahu Pálenice, dva krátke prítoky zo západojuhozápadného svahu Pálenice, prítok (1,6 km) zo severozápadného svahu Pálenice
  • ľavostranné: prítok (1,1 km) zo severozápadného svahu Nemeckej, krátky prítok z juhovýchodného svahu Mačacej (1 410,0 m n. m.), prítok zo severného svahu Mačacej, Bystrý potok, krátky prítok prameniaci západne od ústia Bystrého potoka, prítok z východoseverovýchodného svahu Pukanca (1 302,5 m n. m.), prítok (1,7 km) zo severného svahu Pukanca, Cianový potok, prítok (1,2 km) zo severovýchodného svahu Milkova (1 243,9 m n. m.)

Do Čierneho Váhu sa vlieva pri osade Svarín v nadmorskej výške cca 691 m n. m.

Svarínka preteká neobývaným, husto zalesneným územím v katastrálnom území obcí:

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-08-23]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-08-23]. Dostupné online.