Tangens patrí medzi goniometrické funkcie. V pravouhlom trojuholníku je definovaný ako pomer protiľahlej a priľahlej odvesny. Pre označenie tejto funkcie sa obvykle používa skratka tg (niekedy tn alebo tan) a jej grafom je tangentoida.

Graf funkcie tangens.
Graf funkcie tangens.

Vlastnosti upraviť

Funkcia   je definovaná ako  

a má nasledujúce vlastnosti (kde k je ľubovoľné celé číslo):

 • Definičný obor:  
  čiže celá množina reálnych čísel okrem nepárnych násobkov π/2
 • Obor hodnôt:  
  čiže celá množina reálnych čísel
 • Funkcia je rastúca: v každom intervale  
 • Derivácia:  
 • Integrál:  
 • Inverzná funkcia je arkus tangens (arctg)
 • Funkcia tangens je:
  • nepárna funkcia
  • Neohraničená
  • Periodická s periódou  . Jej hodnota je pre prvý a tretí kvadrant kladná a pre druhý a štvrtý záporná.
  • Nulové body sú body  .
  • Extrémy nemá

Externé odkazy upraviť