Terminátor (elektronika)

Terminátor v elektronike je súčiastka, ktorou sa ošetrí koniec elektrického vodiča použitého na prenos signálu. Najmä pri vysokých frekvenciách signálu sa vďaka odrazom vyskytujú nežiaduce interferencie a tým rušenie – znižovanie kvality signálu na vedení. Ošetrenie vodiča (prípadne niekoľkých paralelných vodičov signálu – zbernice) vhodným rezistorom pomáha odstrániť toto rušenie.