The Troubles

rozlišovacia stránka

The Troubles (iné názvy: the troubles[1], Troubles[2]; doslova: (politické) nepokoje, (politické) zmätky, (politický) konflikt[pozn 1][3][1]; niekedy prekladané ako: Nepokoje[4][5] alebo nevhodne: Problémy[6], Obtiaže[7],Útrapy[8]) môže byť:

Troubles môže byť aj:

Poznámky upraviť

 1. Anglické slovo má samozrejme okrem toho aj významy problémy, obtiaže, útrapy atď., tie sa ale v tomto kontexte nemyslia.

Referencie upraviť

 1. a b c d e trouble. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 2. ŠLOSARČÍK, Ivo. Irsko a krize : politika a ekonomika Irské republiky v letech 2008-2014 a jejich evropské souvislosti. Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 136 s. Dostupné online. ISBN 978-80-246-3151-6. S. 104, 111.
 3. trouble. In: HAIS, Karel, et al. Velký anglicko-český slovník IV. T – Z. 2. opr. vyd. Praha : Academia, 1993. 553 s. ISBN 80-200-0478-5. S. 145.
 4. Slovenský preklad názvu diela J. G. Farrella Troubles znie Nepokoje: FARRELL, James Gordon. Nepokoje. Preklad Dušan Slobodník. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1987. 410 s. (Členská knižnica Pravda.)
 5. FRANKOVÁ, Milada. Britské spisovatelky na konci tisíciletí. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 206 s. (Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta; zv. 325.) Dostupné online. ISBN 80-210-2148-9. S. 107.
 6. SLATINSKÁ, Anna. Vybrané aspekty interkultúrnej psychológie a interkultúrnej komunikácie. Prípad Severného Írska. Jazyk a kultúra (Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU), 2013, roč. 4, čís. 16. Dostupné online [cit. 2017-05-26]. ISSN 1338-1148.
 7. MELICHAR, Hynek. Dlouhý Velký pátek: konsocionalismus a mírový proces v Severním Irsku, 1973-1991. Mezinárodní vztahy (Praha: Ústav mezinárodních vztahů), 2005, čís. 4, s. 28-49. Dostupné online [cit. 2017-05-26]. ISSN 0323-1844. Archivované 2020-10-22 z originálu.
 8. GAVURA, Ján. Osobný hlas v antropológii Seamusa Heanyho. Romboid (Bratislava: Slovenský spisovateľ), 2006, roč. 41, čís. 5, s. 34-42. Dostupné online. ISSN 0231-6714. [nefunkčný odkaz]
 9. a b the Troubles. In: Collins English Dictionary [online]. collinsdictionary.com, [cit. 2017-05-26]. Dostupné online.
 10. Concise Oxford Companion to English Literature. 4th ed. edited by Dinah Birch and Katy Hooper. Oxford : Oxford University Press, [2012]. 815 s. Dostupné online. ISBN 978-0-19-960821-8. S. 732.
 11. WHITE, Robert W. Ireland, the Troubles. In: NESS, Immanuel, ed. The International Encyclopedia of Revolution and Protest. Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 9781405184649. DOI:10.1111/b.9781405184649.2009.00786.x


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.