Transrodový človek

Transrodový človek je človek, ktorého vzhľad, správanie alebo osobné charakteristiky sú odlišné od stereotypov typického muža alebo typickej ženy. „Je to pojem používaný vo vzťahu ku každému, koho rodová identita sa nezhoduje so spoločenskými očakávaniami na rodové roly determinované pohlavím, ktoré bolo priznané, pridelené pri narodení”.[1] Aby sa títo ľudia čo najbližšie priblíži pohlaviu, ako ktoré sa identifikujú, často podstupujú tranzíciu.

Symbol transrodových osôb ako kombinácia symbolov Venuše a Marsu s ďalším „ramenom“ pre trans ľudí.
Transgender Pride vlajka, ktorú v roku 1999 navrhla americká trans žena Monica Helms. Biela predstavuje transsexuálov, nebinárnych a intersexuálnych ľudí.

Terminológia upraviť

Medzi iné názvy patria: transrodová osoba, transgender človek/osoba, transgender, transčlovek/trans človek, transosoba/trans osoba, zriedkavo transgenderový človek, trangenderová osoba; angl. transgender(ed) person, transgender, trans person.

Transgenderizmus alebo zriedkavejšie transgender je stav alebo situácia bytia transrodovou osobou resp. správanie transrodovej osoby (vo všetkých významoch termínu transrodová osoba).[2] Prídavné meno znie transrodový, transgender alebo zriedkavo transgenderový.

V angličtine je termín transgender podľa Oxford English Dictionary prvýkrát doložený v roku 1974;[2] v slovenskom národnom korpuse (verzia z júna 2012) je najstarší výskyt slova transgender k roku 2002, výraz transrodový je neologizmus.

Krátke vládne video o trestných činoch z nenávisti voči transsexuálom, so slovenskými titulkami.

Výzor, správanie a/alebo osobnosť transrodového človeka sa odlišuje od stereotypov (spoločenských očakávaní) o tom, akí by mali byť muži a aké by mali byť ženy. Patrí sem každý človek, ktorý si akýmkoľvek spôsobom mení gender (rod).

Pojem transrodový človek zahŕňa okrem iného:[3]

Referencie upraviť

  1. Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou [online]. Bratislava: Iniciatíva Inakosť, 2011, [cit. 2020-06-19]. Dostupné online.
  2. a b transgender, adj. and n. a transgenderism. In: Oxford English Dictionary [online]. Oxford University Press, [cit. 2020-12-04]. Dostupné online.
  3. transgender. In: Cambridge Dictionary [online]. Cambridge University Press, [cit. 2020-12-04]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť