3. kozmická rýchlosť

(Presmerované z Tretia kozmická rýchlosť)

Tretia kozmická rýchlosť je rýchlosť potrebná pre únik telesa z gravitačného poľa Slnka vo vzdialenosti Zeme od Slnka. Tretia kozmická rýchlosť v smere pohybu Zeme sa rovná v = 16,7 km.s−1. Prvé človekom vyrobené teleso, ktoré dosiahlo takúto rýchlosť, bola kozmická sonda Pioneer 10, ktorá dosiahla rýchlosť 16,7 km/s.

Schéma znázorňujúca trajektórie kozmických sond Pioneer 10 a 11, Voyager 1 a 2. Číselné údaje pri trajektóriach udávajú rok, kedy sonda daný bod dosiahla.

Numerická hodnota

upraviť

Najčastejšie uvádzaná hodnota je 16,7km/s. Je to rýchlosť potrebná na únik zo Slnečnej sústavy pri štarte zo Zeme, kedy sa od skutočnej hodnoty únikovej rýchlosti 42,1km/s odpočítava 29,8km/s rýchlosť Zeme (pri odlete v smere pohybu Zeme), naopak sa ale musí pripočítať ďaľších 4,3 km/s na prekonanie gravitačnej sily Zeme. Skutočnú hodnotu únikovej kozmickej rýchlosti vypočítame ako

 ,

kde   je gravitačná konštanta,   je hmotnosť centrálneho telesa a   je gravitačný parameter centrálneho telesa. Všetky hodnoty sú pre posudzovaný systém konštantné, a premenlivý parameter ovplyvňujúci hodnotu únikovej rýchlosti   je len vzdialenosť od ťažiska centrálneho telesa  .[1]

Porovnanie 3 kozmickej a únikovej rýchlosti zo Slnečnej sústavy
Vzdialenosť od Slnka Referenčné teleso Úniková rýchlosť*
Povrch Slnka 617 km/s
0,4 AU Merkúr 66,5 km/s
1,0 AU Zem 42,1 km/s
10 AU Saturn 13,3 km/s
710AU C/2020 F3 (NEOWISE) 1,6 km/s

*Úniková rýchlosť vzhľadom na Slnko, vo vzdialenosti od Slnka bez gravitačného vplyvu referenčného telesaPozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. ISBN: 978-80-8091-689-3. OBJAVUJEME VESMÍR, Astronómia na základných školách [online]. epale.ec.europa.eu, 2020, [cit. 2021-07-19]. Dostupné online.