3. kozmická rýchlosť

(Presmerované z Tretia kozmická rýchlosť)

Tretia kozmická rýchlosť je rýchlosť potrebná pre únik telesa z gravitačného poľa Slnka vo vzdialenosti Zeme od Slnka. Tretia kozmická rýchlosť v smere jej pohybu sa rovná v = 16,6 km.s−1. Prvé človekom vyrobené teleso, ktoré dosiahlo takúto rýchlosť, bola kozmická sonda Pioneer 10, ktorá dosiahla rýchlosť 16,7 km/s.

Pozri ajUpraviť