Trnavská skupina je skupina básnikov tvoriaca v období socializmu 50. rokov 20. storočia a pokračujúca vo svojej tvorbe aj po prevrate v roku 1989. Do skupiny patria podľa jej člena Ľubomíra Feldeka okrem neho samotného Ján Stacho, Jozef Mihalkovič, Ján Ondruš. Skupina oznámila svoju existenciu vo vydaní Mladej tvorby v apríli 1958. Poeti, ktorí v tomto prelomovom periodiku vystupujú, sú neskôr pomenovaní literárnymi kritikmi ako autori konkretizmu. K programovému manifestu sa pripojil aj prozaik Rudolf Sloboda. Pretože pochádzajú napospol z Trnavy, sú nazývaní aj trnavskí konkretisti.[1]

V spomenutej Mladej tvorbe z roku 1958 sa nachádzali diela, ktoré boli súčasťou programového vystúpenia konkretistov: štyri básne, jedna poviedka Ruda Slobodu, tri manifesty i preklady svetových básnikov - Jacques Préverta, Pabla Nerudu, Federica Garcia Lorcu.[2] No toto štvrté vydanie bolo zadržané a posudzované na ÚV KSS. Obeťami cenzúry sa stali básne Jána Stacha a poviedka Jozefa Mihalkoviča. Podstatou inakosti poézie konkretistov je odklon od trvania na určitej téme a tým aj od jej ideologickej zneužiteľnosti a sústredenie sa na formu básne. Výsledok bol literárno-estetický vďaka posilnenej obrazotvornosti. [3]. Ľubomír Feldek napísal vo svojom článku: „Trnavská skupina sa totiž pokúsila vystúpiť s programom odideologizovanej poézie – viac než ideológii dôverovala zmyslovej konkrétnosti.“[4].

Konkretisti sa medializovali v Mladej tvorbe na popud jej redaktora Miroslava Válka, ktorému sa vtedy zdalo, že je príhodný historický moment vytvoriť tvorivú skupinu básnikov. Konkretisti však po skrachovaní konkretistického vystúpenia a po neúspechu socializmu s ľudskou tvárou vplynuli do davu tichého disentu, ktorý sa v tej dobe rozmnožil ešte viac, ako v 50. a 60. rokoch. Doplatili na svoju mladícku bezstarostnosť stratou možnosti študovať, pozri Rudo Sloboda či prišli o prácu vo vydavateľstve ako Ľubomír Feldek.[4] Napriek prekážkam ale neprestali tvoriť.

Referencie upraviť

  1. KOPČOVÁ, Jana. Feldek Ľubomír - Prekliata trnavská skupina [online]. iLiteratura.cz, 29.11.2009, [cit. 2021-10-31]. Dostupné online.
  2. TÚRY-KOPČOVÁ, Jana. Prekliata Trnavská skupina - Ľubomír Feldek - Prekliatie výnimočných [online]. Literárne informačné centrum Bratislava, 2008-08-19, [cit. 2021-10-31]. Dostupné online.
  3. RAKÚSOVÁ, Gabriela. Podľa trnavských konkretistov poézii netreba úplne rozumieť [online]. Sme.sk, [cit. 2008-09-24]. Dostupné online.
  4. a b FELDEK, Ľubomír. Veľký tresk prekliatej Trnavskej skupiny pred šesťdesiatimi rokmi [online]. Matica slovenská, [cit. 2021-10-31]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť