Vijačkovité (Pyralidae) je menej známa čeľaď malých motýľov (Microlepidoptera). Jedinci z tejto čeľade sa vyznačujú tým, že sú mnohokrát pestro sfarbení a ich jednoznačné druhové určenie je niekedy veľmi náročné, pre značnú podobnosť jedincov z rôznych druhov.

Hypsopygia fulvocilialis

Všeobecná charakteristika

upraviť

Patria sem prevažne drobné až stredne veľké motýle, ktoré majú často pekné kovové sfarbenie krídel. Rozpätie krídel sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí 10 - 46 mm. Imága sú aktívne hlavne cez deň, ale veľa druhov lieta i v noci. Ich telo býva zvyčajne štíhle. Pre túto čeľaď je charakteristický nález úzkych trojuholníkových dozadu zložených predných krídel. Zadné krídla sú tiež trojuholníkového tvaru, ale sú širšie a sú zložené pod prednými. Tykadlá sú zvyčajne nitkovité, u samcov sú ochlpené, vzácne až hrebeňovité. Cuciak býva vyvinutý, u niektorých druhov je zakrpatený a môže aj celkom chýbať. U časti druhov sú výrazne vyvinuté pyskové (labiálne) a čeľusťové (maxilárne) makadlá. Čiastočne je vyvinutý aj pohlavný dimorfizmus. Húsenice bývajú slabo ochlpené a niektoré vytvárajú značné množstvo hodvábneho vlákna. V tejto čeľadi sa vyskytuje aj viacero druhov, ktoré priraďujeme medzi škodcov: (konzumujú rastliny, potraviny - napr. sušené ovocie a pod.). Celá čeľaď je výrazne rôznorodá a líši sa jednak morfologicky, ale i bionómiou jednotlivých druhov. Niektoré druhy sa vyvíjajú i pod vodou - na vodných rastlinách.

Čeľaď popísal v roku 1802 francúzsky entomológ Pierre André Latreille. Oficiálne označenie čeľade v odbornej literatúre je potom Pyralidae Latreille, 1802.

Čeľaď Pyralidae patrí do nadčeľade Pyraloidea.

Druhy motýľov z tejto čeľade sú na území Slovenska zaradené do viacerých rodov: Aphomia, Lamoria, Achroia, Galleria, Synaphe, Pyralis, Aglossa, Actenia, Hypsopygia, Herculia, Orthophygia, Endotricha, Cryptoblabes, Trachonytis, Salebriopsis, Elegia, Pempeliella, Sciota, Etiella, Oncocera, Pempelia, Dioryctria, Hypochalcia, Conobathra, Myelois, Assara, Homoeosoma, Plodia, Ephestia a mnohých iných.

Na území Slovenska sa vyskytuje asi 278 druhov, ktoré sú zatriedené do vyššie uvedených niekoľko desiatok rodov a viacerých podčeľadí: Galleriinae, Pyralinae, Phycitinae, Scopariinae, Crambinae, Schoenobiinae, Acentropinae, Odontiinae, Evergestinae, Glaphyriinae, Pyraustinae.

Slovenský názov čeľade je podľa prof. Andreja Reipricha Vijačkovité.

Systematika čeľade Pyralidae na území Slovenska

upraviť

podčeľaď Galleriinae - vijačky

upraviť

podčeľaď Pyralinae - vijačky

upraviť

podčeľaď Scopariinae - sivenky

upraviť

podčeľaď Crambinae - trávovce

upraviť


Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vijačkovité

Zdroje informácií

upraviť
  • František Slamka: Die Zünslerfalter (Pyraloidea) Mitteleuropas: Bestimmen – Verbreitung – Fluggebiet – Lebensweise der Raupen. 2. teilweise überarbeitete Aufl. 112 S., Bratislava 1997, ISBN 80-967540-2-5
  • Bělín, V. Noční motýli České a Slovenské republiky. Zlín: Vít Kabourek, 2003, p. 81 - 93 + tab. 11 - 13.
  • Reiprich, A. Slovenské mená motýľov. Spišská Nová Ves, 2000 180 pp.: Pyralidae (73 - 84).