William Andrew Nosik, M.D. (slov. Viliam Andrej Nosik; * 18. máj 1911, Milwaukee, Wisconsin, USA – † 6. december 1960, Cleveland, Ohio, USA) bol americký neurochirurg slovenského pôvodu.

William A. Nosik
neurochirurg
Dielo
Polia pôsobnostineuropsychiatria, neurochirurgia
Osobné informácie
Narodenie18. máj 1911
Milwaukee, Wisconsin, USA
Úmrtie6. december 1960 (49 rokov)
Cleveland, Ohio, USA

Životopis upraviť

Narodil sa v rodine slovenských imigrantov pochádzajúcich z Trenčianskych Teplíc a k svojmu slovenskému pôvodu sa verejne hlásil. Štúdium medicíny absolvoval na University of Wisconsin School of Medicine and Public Health („Fakulta medicíny a verejného zdravotníctva Wisconsinskej univerzity“) v roku 1935. Po ukončení štúdia sa zaoberal neuropsychiatriou a neskôr neurochirurgiou. Pôsobil ako prednosta neurochirurgického oddelenia Huron Road Hospital („Nemocnica Huron Road“) v Clevelande a ako konzultujúci neurochirurg miestnej univerzity i viacerých nemocníc.[1][2] Bol súčasťou tímu lekárov záložnej jednotky United States Navy („Vojenské námorníctvo Spojených štátov“), ktorí v roku 1942, počas vojny v Pacifiku, založili Mobile Hospital No. 4 („Mobilná nemocnica č. 4“), prvú svojho druhu v južnom Pacifiku.[3]

Nosik bol aktívnym členom American Medical Association („Americká lekárska asociácia“), Cleveland Academy of Medicíne („Clevelandská akadémia medicíny“; v nej zastával funkciu redaktora bulletinu), American College of Surgeons („Americká asociácia chirurgov“), Harvey Cushing Society („Spoločnosť Harveyho Cushinga“; dnes American Association of Neurological Surgeons, „Americká asociácia neurochirurgov“), Neurosurgical Society of America („Neurochirurgická spoločnosť Ameriky“) a i. Uverejnil vyše 40 vedeckých prác. Najvýznamnejšie boli jeho príspevky o ventrikulomastoidostómii v liečbe hydrocefalu, torotraste pri myelografii, rotačnom operačnom stole pre röntgenové vyšetrenie a ošetrenie hlavy, subdurálnom hematóme pri blast syndróme a o liečbe bulóznej keratitídy tómiou nervus petrosus superficialis majus. Bol tiež spoluautorom štyroch učebníc.[1]

Referencie upraviť

  1. a b Čársky, Konštantín. Zomrel Dr. Viliam Andrej Nosik. In Bratislavské lekárske listy. 1960, roč. 40, zv. 1, s. 661.
  2. NOSIK, Andrej Viliam. In Slovenský biografický slovník. Zväzok IV, M – Q. Martin : Matica slovenská, 1990. 562 s. ISBN 80-7090-070-9. S. 297.
  3. Bunts, Alexander – Crile, George Jr. Turbulent success, 1941-1955. In Clough, John D. (ed.). To Act as a Unit : The Story of the Cleveland Clinic. 4th ed. Cleveland, Ohio : Cleveland Clinic Press, 2004. ISBN 1-59621-005-9, p. 70.