Wronského determinant

Wronského determinant alebo Wronskián je matematická funkcia definovaná pomocou determinantu, pomenovaná podľa poľského matematika Józefa Hoene-Wrońského. Používa sa najmä v teórii obyčajných diferenciálnych rovníc, na vyšetrenie lineárnej nezávislosti množiny funkcií.

DefiníciaUpraviť

Majme n reálnych, prípadne komplexných funkcií f1, ..., fn, ktoré sú na intervale I n − 1 krát diferencovateľné. Potom je Wronského determinant W(f1, ..., fn) definovaný ako funkcia na I nasledovne:

 

Inými slovami, je to determinant matice skonštruovanej tak, že prvý riadok tvoria funkcie f1, ..., fn, druhý riadok ich prvé derivácie, atď. a posledný riadok tvoria n - 1 - te derivácie týchto funkcií. Takáto štvorcová matica sa niekedy nazýva aj fundamentálna matica.

Použitie pri vyšetrovaní lineárnej závislostiUpraviť

Hlavná aplikácia Wronského determinantov je ich použitie na vyšetrovanie lineárnej nezávislosti funkcií f1, ..., fn. Pri tom sa využíva nasledujúca vlastnosť Wronského determinantov:

Nech f1, ..., fn sú reálne (komplexné) funkcie, n − 1 krát diferencovateľné na intervale I. Potom, ak existuje   také, že  , tak funkcie f1, ..., fn sú lineárne nezávislé.

V praxi sa táto vlastnosť využíva najmä na overovanie lineárnej nezávislosti partikulárnych riešení obyčajných diferenciálnych rovníc, keďže práve na základe n lineárne nezávislých partikulárnych riešení sa dá určiť všeobecné riešenie diferenciálnej rovnice n-tého rádu.

Dôležité je tiež uvedomiť si, že uvedená veta je len jednostranná implikácia. Pokiaľ je Wronského determinant nulový na celom intervale, dané funkcie síce nemusia, ale môžu byť lineárne nezávislé.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Wronskian na anglickej Wikipédii.

Externé odkazyUpraviť