Yohkoh alebo Yoko (jap. slnečné svetlo), predštartovný názov Solar A, bolo slnečné observatórium na obežnej dráhe Zeme. Výrobcom a prevádzkovateľom sondy bola ISAS (Institute of Space and Astronautical Science, neskôr JAXA – Japan Aerospace Exploration Agency).

1991-062A – Yohkoh
Umelecká predstava Yohkoh na obežnej dráhe
Umelecká predstava Yohkoh na obežnej dráhe
Prevádzkovateľ:ISAS (Institute of Space and Astronautical Science)
Výrobca:ISAS (Institute of Space and Astronautical Science)
Typ misie: slnečná sonda
Družica:Zeme
Dátum štartu:30. august 1991
Kozmodróm:Kagoshima Space Center
Nosná raketa:M-3S-5
Zánik:12. septembra 2005
Trvanie:5 127 dní (14 rokov)
NSSDC ID:1991-062A Space 40

Družica obiehala Zem po dráhe vo výške 500 – 700 km, ktorá sa postupne znižovala, s inklináciou asi 31°. Cieľom jej misie bolo snímať Slnko hlavne v oblasti röntgenového žiarenia. Teleskop mäkkého röntgenového žiarenia SXT (Soft X-ray Telescope), ktorý bol súčasťou jej vybavenia, dokázal robiť snímky Slnka s rozlíšením až 2 000 km. Na príprave observatória a jeho pozorovaniach sa podieľali tiež USA a Veľká Británia.

Yohkoh fungovala do decembra 2001, kedy v priebehu prstencového zatmenia Slnka vypadol jej orientačný a stabilizačný systém. Kvôli nedostatku energie boli prerušené vedecké pozorovania. Napriek opakovaným pokusom o oživenie sa družicu nepodarilo znova uviesť do prevádzky a 12. septembra 2005 zhorela v atmosfére Zeme. Počas desiatich rokov svojej činnosti získala veľmi cenné informácie o slnečnej koróne a erupciách.