Slnečná sonda alebo solárna sonda je kozmická sonda vypustená mimo sféru gravitačného vplyvu Zeme s cieľom študovať Slnko a jeho vplyv na medziplanetárne prostredie. Za týmto účelom sú tieto sondy vybavované vedeckými prístrojmi, medzi ktoré patria najmä:

Súčasné a budúce misie vanujúce sa slnečnej fyzike v oblastiach, v ktorých budú približne pracovať.

Z hľadiska dráh využívaných pre slnečné sondy ich môžeme rozdeliť do troch základných skupín:

  • ekliptikálne slnečné sondy, pohybujúce sa v blízkosti roviny ekliptiky po výstredných (excentrických) dráhach vnútri dráhy Zeme s perihéliom čo najbližšie k Slnku;
  • polárne slnečné sondy, pohybujúce sa po dráhach s vysokým sklonom (blížiacim sa 90°) k rovine ekliptiky, určené pre výskum polárnych oblastí Slnka;
  • slnečné sondy umiestnené v libračnom centre L1 sústavy Slnko-Zem, nachádzajúcom sa na spojnici týchto telies vo vzdialenosti približne 1,5 mil. km od Zeme smerom k Slnku.

Do mimoriadnej blízkosti k Slnku sa dostala v minulosti tiež planetárna sonda Mariner 10 určená pre výskum planéty Merkúr a neskôr tiež druhá sonda na prieskum Merkúra, MESSENGER. Tieto sondy však neboli špecificky vybavené pre dôkladnejší prieskum Slnka a preto tu nie sú zahrnuté v tabuľkách.

Sonda ISEE-3 bola po splnení úlohy v libračnom centre 20. júla 1982 vyvedená z tohto bodu a nasmerovaná ku dvom kométam (pozri tabuľka); súčasne s tým bola premenovaná na ICE.

Okrem slnečných sond skúmalo Slnko z obežných dráh okolo Zeme celý rad slnečných družicových observatórií.

Prehľad doteraz vypustených slnečných sond

upraviť
Poznámky
  1. V zozname sú uvedené všetky známe pokusy o vypustenie slnečných sond do roku 2018.
  2. V stĺpci "COSPAR" je uvedené medzinárodné označenie umelého kozmického telesa, ak sa dostalo aspoň na obežnú dráhu okolo Zeme.
  3. Ak bol cieľom letu aj iný objekt ako Slnko (napr. planéta), sú tieto objekty uvedené v zátvorke.
  4. V stĺpci "Výsledok" je kódom vyjadrená dosiahnutá miera realizácie plánovaných cieľov: C – ciele misie boli splnené iba čiastočne; U – všetky, alebo aspoň hlavné ciele misie boli splnené.

Ekliptikálne slnečné sondy

upraviť
COSPAR Názov Dátum štartu Kozmodróm Nosná raketa Cieľ letu Výsledok
1974-097A Helios 1 10. december 1974 Cape Canaveral Titan 3E Centaur Slnko U
1976-003A Helios 2 15. január 1976 Cape Canaveral Titan 3E Centaur Slnko U
2006-047A STEREO A 26.10.2006 mys Canaveral Delta 7925
2006-047B STEREO B 26.10.2006 mys Canaveral Delta 7925
2018-065A PSP 12.8.2018 mys Canaveral Delta IV Heavy Slnko

Polárne slnečné sondy

upraviť
COSPAR Názov Dátum štartu Kozmodróm Nosná raketa Cieľ letu Výsledok
1990-090B Ulysses 6. október 1990 Cape Canaveral Discovery STS-41 (Jupiter), Slnko U

Slnečné sondy v libračnom centre L1 Slnko-Zem

upraviť
COSPAR Názov Dátum štartu Kozmodróm Nosná raketa Cieľ letu Výsledok
1978-079A ISEE-3 12. august 1978 Cape Canaveral Delta 2 Slnko, (21P/Gicobini-Zinner), (1P/Haley) U
1994-071A Wind 1. november 1994 Cape Canaveral Delta 2 Slnko U
1995-065A SOHO 2. december 1995 Cape Canaveral Atlas 2AS Slnko U
1997-045A ACE 25. august 1997 Cape Canaveral Delta 7920-8 Slnko U
2001-034A Genesis 8. august 2001 Cape Canaveral Delta 7326 Slnko C