Zálučie je potok na Strednom Považí, v západnej časti okresu Púchov. Je to pravostranný prítok Beňadína, meria 2,6 km a je tokom V. rádu.

Zálučie
Dĺžka toku 2,6 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Váh
Prameň Biele Karpaty
Ústie Beňadín
Hydrologické poradie 4-21-07-085
Číslo recipienta 4-21-07-2969

Pramení v Bielych Karpatoch, v podcelku Kýčerská hornatina, na severnom svahu Kýčery (828,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 690 m n. m. Od prameňa tečie severovýchodným smerom, z pravej strany priberá krátky prítok zo severovýchodného svahu Kýčery a následne z tej istej strany prítok prameniaci severozápadne od kóty 756,0 m v lokalite Nová Stávka. ďalej tečie severoseverovýchodným smerom, vstupuje do Javorníkov, do časti Lysianska brázda a preteká popri osade Martinkovci. Potom priberá ďalší pravostranný prítok z oblasti Novej Stávky a tečie k ústiu severným smerom. Do Beňadína sa vlieva východne od centra obce Lysá pod Makytou v nadmorskej výške cca 351 m n. m.