Zdeněk Juránek

doc. Zdeněk Juránek, CSc. (* 20. marec 1940, Brťoví – † 23. október 1992, Košice) bol český fyzik a pedagóg, ktorý pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Zdeněk Juránek
slovenský fyzik a pedagóg
Narodenie20. marec 1940
Brťoví, Česko
Úmrtie23. október 1992 (52 rokov)
Košice, Slovensko

Narodil sa v Brťoví na Morave. Po maturite na SVŠ v Bystřici nad Pernštejnom v r. 1957 začal študovať na Elektrotechnickej fakulte v Poděbradoch. Tam sa mu zapáčilo štúdium fyziky, a preto v nasledujúcom roku začal študovať na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a toto štúdium ukončil v r. 1963.

1. septembra 1963 nastúpil ako jeden z prvých pracovníkov na Katedru fyziky novovzniknutej Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a na tejto katedre pracoval ako učiteľ až do svojej náhlej smrti. Jeho počiatočná práca bola spočiatku zameraná na budovanie učební pre výuku fyziky. V odbornej oblasti sa venoval najmä problematike premagnetizačných procesov feromagnetík. Z tejto oblasti získal v r. 1983 vedeckú hodnosť kandidáta matematicko-fyzikálnych vied, keď úspešne obhájil dizertačnú prácu Magnetické vlastnosti intermetalických zliatin na báze Sm2Co17 . V r. 1988 bol menovaný docentom. Od r. 1990 až do svojej smrti bol prodekanom PF UPJŠ pre vedecko-výskumnú činnosť.

V svojej pedagogickej činnosti sa docent Juránek orientoval najmä na výuku poslucháčov jednoodborového štúdia fyziky.

Zomrel 23. októbra 1992 v Košiciach.

Externé odkazyUpraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.