Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr. PF UPJŠ) je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie a uskutočňuje vedecký výskum v biológii, matematike, fyzike, informatike, chémii, geografii a vo všeobecnej ekológii.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Budova PF UPJS.jpg
Budova Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici č.5 v Košiciach
Iné názvy
Latinský názovUniversitas Šafarikiana Cassoviensis Faculta Scientiae
Základné informácie
PolohaKošice, Slovensko
SkratkaPF UPJŠ
Rok založenia1963
Vedenie
Dekandoc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Štatistické údaje
Počet zamestnancov144 vedecko pedagogických pracovníkov[1]
Počet študentov1 379[1]
Kontaktné údaje
AdresaŠrobárova 2, 041 54 Košice
Telefón+421 55 234 2181
Oficiálny webwww.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta
Oficiálny e-mailpfsekret@upjs.sk

Na Slovensku patrí medzi najkvalitnejšie fakulty s prírodovedných zameraním a dlhodobo zaznamenáva vynikajúce výsledky vo vede a výskume, v citačných indexoch a v počte publikácií na tvorivého pracovníka.[2]

Fakulta má 6 ústavov a 1 účelové pracovisko (Centrum aplikovanej informatiky). V roku 2019 zamestnávala na plný úväzok 144 pedagógov, z toho 23 s titulom profesor, 2 s titulom mimoriadny a profesor a 54 s titulom docent. V akademickom roku 2009/2010 študovalo na 1. a 2. stupni na PF UPJŠ spolu 1 379 študentov, z toho 825 na bakalárskom, 414 na magisterskom a 140 na doktorandskom stupni štúdia.[1]

HistóriaUpraviť

Prírodovedecká fakulta UPJŠ bola zriadená 8. februára 1963 vládnym uznesením č. 17/1963 Zb. Zásluhy na jej založení mal jej prvý dekan akademik Vladimír Hajko. Pri slávnostnom zahájení činnosti mala fakulta len prvý ročník s 54 poslucháčmi, ktorí začali študovať v Košiciach už v septembri 1962, keď Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského dislokovala do Košíc časť svojich študentov 1. ročníka, zapísaných do učiteľských kombinácií matematika-fyzika, fyzika-chémia a biológia-chémia. Po absolvovaní druhého ročníka sa desiati z týchto prvých študentov rozhodli pokračovať v jednoodborovom štúdiu fyziky a biológie. Tým boli položené základy jednoodborového zamerania.

Fakulta pri svojom založení v roku 1963 nemala ani jedného interného pracovníka. V tejto situácii pomohli Prírodovedeckej fakulte ostatné vysoké školy v Košiciach. Vďaka podpore Ministerstva školstva SR sa fakulta postupne personálne dobudovala. Jednotlivé pracoviská sa odborne vyprofilovali a vytvorili podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Na fakulte sa rozšírilo medziodborové štúdium a vytvorili sa podmienky pre nové interdisciplinárne odbory, akými sú teoretická kybernetika, biofyzika a biochémia.

Dôležitou udalosťou v živote fakulty bolo vytvorenie výpočtového strediska v roku 1967, na báze ktorého sa v roku 1973 vytvorila katedra výpočtovej techniky. Rozsiahly výskum fakulty stavial na tvorivej domácej a medzinárodnej spolupráci. V prvopočiatkoch bola významná spolupráca s Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity v Prahe a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Medzi absolventov fakulty patrí slovenský bridžista Tibor Menyhért. V rokoch 19821988 tu vyštudoval učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika - fyzika.[3]

Súčasný stavUpraviť

Fakulta má 6 ústavov: Ústav biologických a ekologických vied, Ústav fyzikálnych vied, Ústav chemických vied, Ústav informatiky, Ústav geografie a Ústav matematických vied.

V akademickom roku 2019/2020 bolo na fakulte akreditovaných na bakalárskom stupni 10 jednoodborových študijných programov a 20 medziodborových študijných programov. Na magisterskom stupni bolo akreditovaných 18 študijných programov v jednoodborovom štúdiu a 21 v odbore učiteľstvo. Záujemcovia o vedu a výskum môžu pokračovať v štúdiu na treťom stupni spolu v 21 študijných programoch a získať titul PhD. Celkový počet študentov bol 1 379, z toho 825 na bakalárskom, 414 na magisterskom a 140 na doktorandskom stupni štúdia.[1]

Fakulta výrazne rozšírila svoje aktivity vo vzťahu k verejnosti a vybudovala účelové pracovisko s názvom Centrum celoživotného vzdelávania (CCV), ktoré ponúka rôznorodé vzdelávacie programy programy a odbornú pomoc pre učiteľov, študentov, zamestnancov verejnej správy, firmy i jednotlivcov. Okrem iného sa fakulta prostredníctvom CCV úspešne zapája do projektov Európskeho Sociálneho fondu.

Na fakulte sa pravidelne organizujú rôzne vedecké semináre ako napríklad Prírodovedecká čajovňa, Seminár Ústavu informatiky a mnoho ďalších seminárov organizovaných ústavmi fakulty.

Prostredníctvom Centra aplikovanej informatiky sa PF UPJŠ podieľa na vývoji a prevádzke Akademického informačného systému AiS2, ktorý je určený na podporu riadenie základných procesov vysokej školy - vzdelávania na všetkých troch stupňoch a vedy a výskumu.[4] V súčasnosti je AiS2 implementovaný na 16 vysokých školách na Slovensku a k dispozícii ho má viac ako 100 000 študentov slovenských vysokých škôl, čo je viac ako 50 % všetkých vysokoškolských študentov na Slovensku.

Prírodovedecké dniUpraviť

 
Futbalové mužstvo pedagógov PF UPJŠ na Prírodovedeckých dňoch na Alpinke

Dlhoročnou tradíciou na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ sú takzvané Prírodovedecké dni, ktoré sa organizujú každý rok v letnom semestri.

Úvodnou akciou je Ples prírodovedcov, ktorý sa začína konferenciou ŠtRK - ŠTudentská Recesistická Konferencia. Nasledujú rôzne akcie ako sú napríklad nočný pochod na Bankov, výlet na Alpinku, Študentská vedecká konferencia (ŠVK) či 24-hodinovka v basketbale.

ReferencieUpraviť

  1. a b c d Výročná správa o stave Prírodovedeckej fakulty UPJŠ za rok 2010
  2. Hodnotenie vysokých škôl za rok 2010 - agentúra ARRA
  3. http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/detabs.html.free&cislo=88088&jazyk=250112&KdeHladat=350000&global=1&instit=350000
  4. Informačný portál projektu AiS2

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°43′10″S 21°15′04″V / 48,719329°S 21,251217°V / 48.719329; 21.251217