Zdenko Kasáč

slovenský literárny historik a vysokoškolský pedagóg

Dr. h. c. prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc. (* 15. august 1924, Poltár29. marec 2017[1]) bol literárny historik, vysokoškolský pedagóg.

Zdenko Kasáč
literárny historik, vysokoškolský pedagóg
Narodenie15. august 1924
Poltár
Úmrtie29. marec 2017 (92 rokov)

Životopis upraviť

Po vychodení ľudovej školy v Poltári študoval v rokoch 1935 – 1943 na gymnáziách v Lučenci a v Tisovci. V rokoch 1943 – 1944 študoval na Právnickej fakulte, v rokoch 1945 – 1949 študoval slovenčinu, filozofiu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Počas štúdia na vysokej škole pracoval dva roky ako tlačový referent a neskôr ako prednosta kabinetu na Povereníctve zdravotníctva.

Od roku 1950 pôsobil ako profesor na gymnáziu v Lučenci, v rokoch 1952 – 1953 ako profesor na Vyššej hospodárskej škole v Banskej Bystrici. Bol riaditeľom Jedenásťročnej strednej školy v Žarnovici (1953 – 1955). V rokoch 1955 – 1958 pracoval na Odbore školstva Krajského národného výboru v Banskej Bystrici ako krajský školský inšpektor. V rokoch 1958 – 1980 a 1983 – 1990 prednášal slovenskú literatúru 20. storočia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde v rokoch 1960 – 1968 vykonával zároveň funkciu prodekana. V rokoch 1980 – 1982 pôsobil ako lektor slovenského jazyka na Inštitúte slovanských štúdií na univerzite v Štrasburgu. Od roku 1990 žije na dôchodku v Banskej Bystrici.

Vedeckú hodnosť kandidát vied o umení získal v roku 1966. V roku 1968 získal akademický titul doktor filozofie a v roku 1969 sa habilitoval na docenta teórie a dejín slovenskej literatúry. V roku 1980 získal hodnosť profesora teórie a dejín slovenskej literatúry. 7. septembra 2004 mu bol udelený čestný titul doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela.

Bol literárne činný od roku 1941, keď začal publikovať v Národných novinách, Novom rode. Neskôr publikoval v Pravde, Novom slove, Eláne, Tvorbe, Slovenských pohľadoch, Romboide, Slovenskej literatúre, v ktorých publikoval stovky recenzií, kritík, statí a štúdií o vychádzajúcich knihách, najmä básnických. V 60. rokoch sa začal zaoberať poéziou protifašistického odboja publikovanou v čase druhej svetovej vojny a počas SNP. Výsledky výskumu zhrnul do monografie Slovenská poézia protifašistického odboja 1938 – 1945 (1974). Túto problematiku vypracoval aj v akademických syntézach Dejiny Slovenska 5 (1985). Spoločne s Albínom Baginom pripravil vysokoškolskú učebnicu z dejín slovenskej literatúry. Podal prehľad o disidentských a exilových spisovateľoch. Je autorom viacerých ďalších príručiek pre stredoškolských učiteľov slovenčiny. Je zostavovateľom viacerých básnických antológií a výberov z tvorby básnikov Jána Raka, Miloša Krnu, Alexandra Pockodyho, Štefana Atilu Brezányho, slovenskej nadrealistickej poézie. Spoluautor učebníc literatúry pre rozličné typy stredných škôl.

Ocenenie upraviť

 • V roku 1966 bol ocenený Medailou J.A.Komenského a v roku 1994 Pamätnou medailou za zásluhy o rozvoj vysokého školstva v Banskej Bystrici

Dielo upraviť

 • Slovenská poézia protifašistického odboja 1938 – 1945 (Bratislava, 1974)
 • Dejiny slovenskej literatúry 5 (Bratislava, 1984), spoluautor
 • Antológia slovenskej literatúry 20. storočia (Bratislava, 1985), spoluautor
 • Dejiny Slovenska 5 (Bratislava, 1985), spoluautor
 • Dejiny slovenskej literatúry 3. Novšia slovenská literatúra (1918 – 1945) (Bratislava, 1986), spoluautor
 • Dotvárame obraz národnej literatúry (Banská Bystrica, 1991)
 • Slovenská literárna avantgarda (Banská Bystrica, 1996)
 • Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry (Liptovský Mikuláš, 1997), spoluautor
 • Z kultúrnych dejín Slovenska (Banská Bystrica, 1998)
 • Svetová literatúra 20. storočia (Banská Bystrica, 1998; 2., doplnené vydanie 2001)
 • Povstalecká literárna tradícia (Banská Bystrica, 2000).

Referencie upraviť

 1. Nekrológ na stránke Filozofickej fakulty UMB [online]. [Cit. 2017-03-31]. Dostupné online. Archivované 2017-03-31 z originálu.

Literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť