Ze života hmyzu (Klapálek)

Ze života hmyzu - menej známa kniha o hmyze. Jej autorom je významný český entomológ, profesor František Klapálek. Publikácia bola vydaná v roku 1925. Vydavateľstvo práce bola Národní knihtiskárna I. L. Kober v Prahe. Obsahuje cca 341 obrázkov v texte a 20 farebných litografických tabulí. Práca má 436 strán textu.

V úvode práce je viacero informácií a obrázkov o stavbe tela hmyzu. V ďalšej časti je uvedená systematika radu hmyzu a všeobecné informácie, vrátane kľučov na rozlíšenie, ako i poznatky bionomické, morfologické a taxonomické pre všetkých záujemcov o hmyz. Kniha dnes nemá už väčší význam pre odborníkov a záujemcov o hmyz, lebo je tam použitá staršia nomenklatúra a od jej vydania bolo už veľa zmien. Dnes slúži iba ako krásna ukážka vtedajšej entomologickej literatúry, hoci v svojej dobe bola ideálným zdrojom informácií na rozšírenie všeobecných vedomostí o hmyze pre všetkých záujemcov o túto problematiku. František Klapálek patril v tej dobe k jedným z najlepších odborníkov v entomológii v Československej republike a jeho práce mali obrovský význam na rozšírenie najmodernejších vedomostí z entomológie pre širokú verejnosť.

Bibliografický odkaz upraviť

  • KLAPÁLEK, František. Ze života hmyzu. nové. vyd. Praha : Kober, [1925]. 436 s. (Příroda a její divy; zv. II.) (po česky)