Zoznam manželiek a manželov neapolských panovníkov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam manželiek a manželov neapolských panovníkov obsahuje mená žien a mužov, ktorí sa po sobáši s neapolským panovníkom stali kráľovnami a kráľmi. Nikdy však samostatne nevládli, najviac mohli byť regentmi svojich neplnoletých detí.

Mapa Neapolského kráľovstva

História Neapolského kráľovstva je úzko spojená s dejinami Sicílskeho kráľovstva. Do roku 1282 existovalo tzv. Kráľovstvo oboch Sicílií. Prvým kráľom Kráľovstva oboch Sicílií sa stal v roku 1130 Roger II. V roku 1282 sa pre veľké nepokoje v krajine za vlády Karola I. z Anjou kráľovstvo rozpadlo na dve časti. Sicílsky trón získal aragónsky kráľ Peter III. a Karolovi pripadlo Neapolské kráľovstvo. Kráľovstvo oboch Sicílií sa ešte obnovilo v rokoch 1816 – 1861 za vlády Ferdinanda I., ktorý v Neapolskom kráľovstve vládol ako Ferdinand IV. a v sicílskom ako Ferdinand III..

Anjuovská dynastia upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou (Kráľom) bol/a
od – do
Manžel
  Beatrix Provensálska Dynastia Barcelona 1234 – 23. september 1267 31. január 1246 26. február 1266 – 23. september 1267 Karol I.
  Margaréta Burgundská Burgundská dynastia 1250 – 4. september 1308 18. november 1268 18. november 1268 – 7. január 1285
  Mária Maďarská Arpádovci 1257 – 25. marec 1323 1270 7. január 1285 –  5. máj 1309 Karol II.
  Sancha z Malorky Dynastia Barcelona 1285 – 28. júl 1345 júl 1304 5. máj 1309 – 20. január 1343 Róbert
  Andrej Calabrijský Kapetovsko-anjouovská dynastia 30. október 1327 – 18./19. september 1345 1334/1344 20. január 1343 – 18./19. september 1345 Jana I.
  Ľudovít Tarantský Kapetovsko-anjouovská dynastia 1320 – 26. máj 1362 20. august 1346 20. august 1346 – 26. máj 1362
  Jakub IV. Dynastia Barcelona 1336 – 20. január 1375 26. september 1363 26. september 1363 – 20. január 1375
  Otto Brunswicko-grubenhagenský Welfovci 1320 – 1. december 1398 25. september 1376 25. september 1376 – 12. máj 1382
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou (Kráľom) bol/a
od – do
Manžel
Kráľovná Jana I. bola zosadená a neskôr aj zavraždená svojím bratrancom, Karolom, dráčskym vojvodom.

Kapetovsko-anjouovská dynastia (staršia vetva) upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou (Kráľom) bol/a
od – do
Manžel
  Margaréta Durazzovská Kapetovsko-anjouovská dynastia 28. júl 1347 – 6. august 1412 február 1369 12. máj 1382 – 24. február 1386 Karol III.
  Kostanza de Clermontová Kapetovsko-anjouovská dynastia ? 1390 ? – 1392 Ladislav Neapolský
  Mária Lusignanská Dynastia Lusignanovcov 1381 – 4. september 1404 12. február 1403 12. február 1403 – 4. september 1404
  Mária Enghienská Enghienovci 1367/1370  – 9. máj 1446 1406 1406 – 6. august 1414
  Jakub II. de La Marche Bourbonovci 1370 – 24. september 1438 10. august 1415 10. august 1415 – 2. február 1435 Jana II.
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou (Kráľom) bol/a
od – do
Manžel

Neapolská kráľovná Jana I., ktorá bola zo staršej dynastie Anjouovcov, zostala bezdetná a napriek tomu, že existovali dediči zo staršej dynastie Anjouovcov (napríklad dračskí Anjouovci), rozhodla sa označiť Ľudovíta (vládol ako Ľudovít I.) za svojho právoplatného dediča a ten na trón nastúpil po jej smrti v roku 1382. Ľudovít bol z Valoisovsko-anjouovskej dynastie. Ale po období bojov s Aragóncami v južnom Taliansku začali o nadvládu v Neapolsku súperiť dva anjouovské rody. Dračská línia bola spočiatku úspešná pri nadvláde v Neapolsku, valoiskí Anjouovci zase ovládli Provensalsko a naďalej súperili o trón pod vedením Ľudovíta II. (potomok Ľudovíta I.), ktorý bol avignonským protipápežom korunovaný za neapolského kráľa. Teda tak v Neapolsku vládli v rokoch 1382 – 1426 defakto dvaja králi. Na konci týchto bojov o trón uznala kráľovná Jana II., ktorá nemala potomkov, vojvodu Ľudovita III. v roku 1426 za dediča trónu. Ľudovít III. však zomrel skôr ako Jana, a tak jeho brat René zdedil jeho nároky na trón. Jana II. určila ešte pred svojou smrťou Reného za nástupcu a dediča trónu a ten nastúpil v roku 1435.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené aj manželky kráľov, ktorí vládli len formálne (sú označení kurzívou) a vládli súčasne s panovníkmi z dynastie dračských Anjouovcov, ktorí sú uvedený v predchádzajúcej tabuľke.

Valoisko-anjouovská dynastia upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od – do
Manžel
  Mária Bloisovsko-châtillonská Dynastia Blois 1345 – 12. november 1404 8. júl 1360 12. máj 1382 – 20. september 1384 Ľudovít I.
  Jolanda Aragónska Dynastia Barcelona 11. august 1384 – 14. november 1442 2. december 1400 2. december 1400 – 29. apríl 1417 Ľudovít II.
  Margaréta Savojská Savojskí 1410/1420? – 30. september 1479 1424/31. august 1432 1424/31. august 1432 – 12. november 1434 Ľudovít III.
  Izabela z Lorraine Dynastia Lorraine 1400 – 28. február 1453 24. október 1420 2. február 1435 – 1442 René

V roku 1435 vymreli dračskí Anjouovci, a tak sa neapolský trón dočasne uvoľnil pre Valoisovcov. Posledný kráľ z tohto rodu, René, bol vyhnaný z Neapolska v roku 1442 Alfonzom V. Aragónskym, ktorý kráľovstvo vojensky dobyl. Alfonz V. sa považoval za právoplatného následníka Jany II..

Trastamárska dynastia upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od – do
Manžel
  Mária Kastílska Trastamárska dynastia 1401 – 1458 12. október 1415 1442 – 1458 Alfonz V.
V Neapole vládol ako Alfonz I..
  Izabela z Chiaromonte 1424 – 1465 30. máj 1444/1445 1458 – 1465 Ferdinand I. Neapolský
  Johana Aragónska Trastamárska dynastia 1454 – 1517 1476 1476 – 1494
  Johana Neapolská Trastamárska dynastia 1478 – 1518 1496 1496 – 1496 Ferdinand II. Neapolský
  Izabela z Balza ? – 1533 28. november 1486 1496 – 1500 Fridrich I. Neapolský
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Orléansko-valoiská dynastia upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Anna Bretónska Bretónsko 1477 – 1514 1499 1500 – 1504 Ľudovít XII.
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Trastamárska dynastia upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Izabela I. Kastílska Trastamárska dynastia 1451 – 1504 19. október 1469 1469 – 1504 Ferdinand III.
  Germaine z Foixu 1488 – 1538 1505 1505 – 1516
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Habsburská dynastia upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Izabela Portugalská Avizovci 1503 – 1539 10. marec 1526 1526 – 1539 Karol IV.
  Mária I. Tudorovci 1516 – 1558 25. júl 1554 1556 – 1558 Filip I.
  Alžbeta Valois Valois-Angoulêmská dynastia 1545 – 1568 1559 1559 – 1568
  Anna Habsburská Habsburgovci 1549 – 1580 4. máj 1570 1570 – 1580
  Margaréta Habsburská Habsburgovci 1584 – 1611 18. apríl 1599 1598 – 1611 Filip II.
  Izabela Bourbonská Bourbonovci 1602 – 1644 25. november 1615 1621 – 1644 Filip III.
  Mária Anna Habsburská Habsburgovci 1634 – 1696 8. november 1649 1649 – 1665
  Mária Lujza Orleánska Orleánska dynastia 1662 – 1689 19. november 1679 1679 – 1689 Karol V.
  Mária Anna Falcká Wittelsbachovci 1667 – 1740 4. máj 1690 1690 – 1700
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Dynastia Bourbonovcov upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Mária Lujza Savojská Savojovci 1688 – 1714 2. november 1701 1700 – 1713 Filip IV.
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Habsburská dynastia upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Alžbeta Kristína Brunšvicko-wolfenbüttelská Welfovci 1691 – 1750 1. august 1708 1713 – 1734 Karol VI. Habsburský
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Dynastia Bourbonovcov upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Mária Amália Saská Wettinovci 1724 – 1760 1738 1738 – 1759 Karol VII.
  Mária Karolína Rakúska Habsbursko-lotrinská dynastia 1752 – 1814 12. máj 1768 1768 – 1806 Ferdinand IV.
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Dynastia Bonapartovcov upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Mária Júlia Claryová 1771 – 1845 1794 1808 – 1813 Jozef I. Bonaparte
  Karolína Bonapartová Dynastia Bonapartovcov 1782 – 1839 20. január 1800 1808 – 1815 Joachim Murat
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť