Zoznam manželiek a manželov neapolských panovníkov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam manželiek a manželov neapolských panovníkov obsahuje mená žien a mužov, ktorí sa po sobáši s neapolským panovníkom stali kráľovnami a kráľmi. Nikdy však samostatne nevládli, najviac mohli byť regentmi svojich neplnoletých detí.

Mapa Neapolského kráľovstva

História Neapolského kráľovstva je úzko spojená s dejinami Sicílskeho kráľovstva. Do roku 1282 existovalo tzv. Kráľovstvo oboch Sicílií. Prvým kráľom Kráľovstva oboch Sicílií sa stal v roku 1130 Roger II. V roku 1282 sa pre veľké nepokoje v krajine za vlády Karola I. z Anjou kráľovstvo rozpadlo na dve časti. Sicílsky trón získal aragónsky kráľ Peter III. a Karolovi pripadlo Neapolské kráľovstvo. Kráľovstvo oboch Sicílií sa ešte obnovilo v rokoch 1816 – 1861 za vlády Ferdinanda I., ktorý v Neapolskom kráľovstve vládol ako Ferdinand IV. a v sicílskom ako Ferdinand III..

Anjuovská dynastiaUpraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou (Kráľom) bol/a
od – do
Manžel
  Beatrix Provensálska Dynastia Barcelona 1234 – 23. september 1267 31. január 1246 26. február 1266 – 23. september 1267 Karol I.
  Margaréta Burgundská Burgundská dynastia 1250 – 4. september 1308 18. november 1268 18. november 1268 – 7. január 1285
  Mária Maďarská Arpádovci 1257 – 25. marec 1323 1270 7. január 1285 –  5. máj 1309 Karol II.
  Sancha z Malorky Dynastia Barcelona 1285 – 28. júl 1345 júl 1304 5. máj 1309 – 20. január 1343 Róbert
  Andrej Calabrijský Kapetovsko-anjouovská dynastia 30. október 1327 – 18./19. september 1345 1334/1344 20. január 1343 – 18./19. september 1345 Jana I.
  Ľudovít Tarantský Kapetovsko-anjouovská dynastia 1320 – 26. máj 1362 20. august 1346 20. august 1346 – 26. máj 1362
  Jakub IV. Dynastia Barcelona 1336 – 20. január 1375 26. september 1363 26. september 1363 – 20. január 1375
  Otto Brunswicko-grubenhagenský Welfovci 1320 – 1. december 1398 25. september 1376 25. september 1376 – 12. máj 1382
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou (Kráľom) bol/a
od – do
Manžel
Kráľovná Jana I. bola zosadená a neskôr aj zavraždená svojím bratrancom, Karolom, dráčskym vojvodom.

Kapetovsko-anjouovská dynastia (staršia vetva)Upraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou (Kráľom) bol/a
od – do
Manžel
  Margaréta Durazzovská Kapetovsko-anjouovská dynastia 28. júl 1347 – 6. august 1412 február 1369 12. máj 1382 – 24. február 1386 Karol III.
  Kostanza de Clermontová Kapetovsko-anjouovská dynastia ? 1390 ? – 1392 Ladislav Neapolský
  Mária Lusignanská Dynastia Lusignanovcov 1381 – 4. september 1404 12. február 1403 12. február 1403 – 4. september 1404
  Mária Enghienská Enghienovci 1367/1370  – 9. máj 1446 1406 1406 – 6. august 1414
  Jakub II. de La Marche Bourbonovci 1370 – 24. september 1438 10. august 1415 10. august 1415 – 2. február 1435 Jana II.
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou (Kráľom) bol/a
od – do
Manžel

Neapolská kráľovná Jana I., ktorá bola zo staršej dynastie Anjouovcov, zostala bezdetná a napriek tomu, že existovali dediči zo staršej dynastie Anjouovcov (napríklad dračskí Anjouovci), rozhodla sa označiť Ľudovíta (vládol ako Ľudovít I.) za svojho právoplatného dediča a ten na trón nastúpil po jej smrti v roku 1382. Ľudovít bol z Valoisovsko-anjouovskej dynastie. Ale po období bojov s Aragóncami v južnom Taliansku začali o nadvládu v Neapolsku súperiť dva anjouovské rody. Dračská línia bola spočiatku úspešná pri nadvláde v Neapolsku, valoiskí Anjouovci zase ovládli Provensalsko a naďalej súperili o trón pod vedením Ľudovíta II. (potomok Ľudovíta I.), ktorý bol avignonským protipápežom korunovaný za neapolského kráľa. Teda tak v Neapolsku vládli v rokoch 1382 – 1426 defakto dvaja králi. Na konci týchto bojov o trón uznala kráľovná Jana II., ktorá nemala potomkov, vojvodu Ľudovita III. v roku 1426 za dediča trónu. Ľudovít III. však zomrel skôr ako Jana, a tak jeho brat René zdedil jeho nároky na trón. Jana II. určila ešte pred svojou smrťou Reného za nástupcu a dediča trónu a ten nastúpil v roku 1435.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené aj manželky kráľov, ktorí vládli len formálne (sú označení kurzívou) a vládli súčasne s panovníkmi z dynastie dračských Anjouovcov, ktorí sú uvedený v predchádzajúcej tabuľke.

Valoisko-anjouovská dynastiaUpraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od – do
Manžel
  Mária Bloisovsko-châtillonská Dynastia Blois 1345 – 12. november 1404 8. júl 1360 12. máj 1382 – 20. september 1384 Ľudovít I.
  Jolanda Aragónska Dynastia Barcelona 11. august 1384 – 14. november 1442 2. december 1400 2. december 1400 – 29. apríl 1417 Ľudovít II.
  Margaréta Savojská Savojskí 1410/1420? – 30. september 1479 1424/31. august 1432 1424/31. august 1432 – 12. november 1434 Ľudovít III.
  Izabela z Lorraine Dynastia Lorraine 1400 – 28. február 1453 24. október 1420 2. február 1435 – 1442 René

V roku 1435 vymreli dračskí Anjouovci, a tak sa neapolský trón dočasne uvoľnil pre Valoisovcov. Posledný kráľ z tohto rodu, René, bol vyhnaný z Neapolska v roku 1442 Alfonzom V. Aragónskym, ktorý kráľovstvo vojensky dobyl. Alfonz V. sa považoval za právoplatného následníka Jany II..

Trastamárska dynastiaUpraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od – do
Manžel
  Mária Kastílska Trastamárska dynastia 1401 – 1458 12. október 1415 1442 – 1458 Alfonz V.
V Neapole vládol ako Alfonz I..
  Izabela z Chiaromonte 1424 – 1465 30. máj 1444/1445 1458 – 1465 Ferdinand I. Neapolský
  Johana Aragónska Trastamárska dynastia 1454 – 1517 1476 1476 – 1494
  Johana Neapolská Trastamárska dynastia 1478 – 1518 1496 1496 – 1496 Ferdinand II. Neapolský
  Izabela z Balza ? – 1533 28. november 1486 1496 – 1500 Fridrich I. Neapolský
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Orléansko-valoiská dynastiaUpraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Anna Bretónska Bretónsko 1477 – 1514 1499 1500 – 1504 Ľudovít XII.
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Trastamárska dynastiaUpraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Izabela I. Kastílska Trastamárska dynastia 1451 – 1504 19. október 1469 1469 – 1504 Ferdinand III.
  Germaine z Foixu 1488 – 1538 1505 1505 – 1516
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Habsburská dynastiaUpraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Izabela Portugalská Avizovci 1503 – 1539 10. marec 1526 1526 – 1539 Karol IV.
  Mária I. Tudorovci 1516 – 1558 25. júl 1554 1556 – 1558 Filip I.
  Alžbeta Valois Valois-Angoulêmská dynastia 1545 – 1568 1559 1559 – 1568
  Anna Habsburská Habsburgovci 1549 – 1580 4. máj 1570 1570 – 1580
  Margaréta Habsburská Habsburgovci 1584 – 1611 18. apríl 1599 1598 – 1611 Filip II.
  Izabela Bourbonská Bourbonovci 1602 – 1644 25. november 1615 1621 – 1644 Filip III.
  Mária Anna Habsburská Habsburgovci 1634 – 1696 8. november 1649 1649 – 1665
  Mária Lujza Orleánska Orleánska dynastia 1662 – 1689 19. november 1679 1679 – 1689 Karol V.
  Mária Anna Falcká Wittelsbachovci 1667 – 1740 4. máj 1690 1690 – 1700
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Dynastia BourbonovcovUpraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Mária Lujza Savojská Savojovci 1688 – 1714 2. november 1701 1700 – 1713 Filip IV.
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Habsburská dynastiaUpraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Alžbeta Kristína Brunšvicko-wolfenbüttelská Welfovci 1691 – 1750 1. august 1708 1713 – 1734 Karol VI. Habsburský
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Dynastia BourbonovcovUpraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Mária Amália Saská Wettinovci 1724 – 1760 1738 1738 – 1759 Karol VII.
  Mária Karolína Rakúska Habsbursko-lotrinská dynastia 1752 – 1814 12. máj 1768 1768 – 1806 Ferdinand IV.
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Dynastia BonapartovcovUpraviť

Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel
  Mária Júlia Claryová 1771 – 1845 1794 1808 – 1813 Jozef I. Bonaparte
  Karolína Bonapartová Dynastia Bonapartovcov 1782 – 1839 20. január 1800 1808 – 1815 Joachim Murat
Portrét Meno Dynastia Roky života Dátum svadby Kráľovnou bola
od -do
Manžel

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť