Zvonko Taneski

Doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. (* 12. marec 1980, Skopje) je macedónsky básnik, literárny vedec, prekladateľ a univerzitný pedagóg.

Zvonko Taneski
macedónsky básnik, literárny vedec, prekladateľ, univerzitný pedagóg
Narodenie12. marec 1980 (41 rokov)
Skopje, Severné Macedónsko

ŠtúdiumUpraviť

Štúdium všeobecnej a komparatívnej literatúry absolvoval na Filologickej fakulte Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje v roku 2002. Absolvoval študijný pobyt na Univerzite v Perugii (Taliansko, 2003). V roku 2007 obhájil dizertačnú prácu vo vednom odbore „Teória a dejiny slovenskej literatúry“ na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2008 obhájil doktorskú rigoróznu prácu vo vednom odbore „Prekladateľstvo a tlmočníctvo“ na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2011 mu Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa (samostatný vedecký pracovník).

Aktivity a členstváUpraviť

Habilitoval sa na Fakulte cudzích jazykov Univerzity FON v Skopje v roku 2011 (študijný odbor: macedonistika – slovanské jazyky a literatúry), kde pracoval ako docent v rozmedzí rokov 2011 – 2014. Od roku 2014 do konca augusta 2015 pôsobil ako vedecký pracovník na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde pracoval aj v minulosti (2007 – 2011). Pracoval tiež v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave (2007 – 2008). V súčasnosti pracuje ako docent na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (od septembra 2015).

Zvonko Taneski je členom Klubu nezávislých spisovateľov Slovenska AOSS, Klubu nezávislých spisovateľov Macedónska, Európskeho spolku literárnych komparatistov (Réseau européen d’études littéraires comparées / European Network for Comparative Literary Studies), Medzinárodnej asociácie autorov a publicistov (Authors and Publicists International Association) – МАПП / APIA so sídlom v Rige – Lotyšsko, Asociácie prekladateľov Macedónska a Spolku literárnych prekladateľov Macedónska; čestným členom Slovenského PEN centra, ako aj členom hlavnej redakčnej rady medzinárodných vedeckých časopisov Konštantínove listy (2008) a Art Communication & Popculture – A & P (od roku 2015). Bol jedným z redaktorov elektronického vedeckého časopisu pre literárnu komparatistiku (www.mirage.com.mk) v období 2002 – 2008, riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých medzinárodných a domácich vedeckých grantov a projektov (APVV, VEGA, KEGA, UGA), organizátorom a účastníkom cca 100 vedeckých konferencií a sympózií (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Praha, Brno, Olomouc, Krakov, Poznaň, Moskva, Izola, Dubrovnik, Rijeka, Záhreb, Skopje, Varna, Ochrid, Belehrad, Nový Sad, Rijeka, Banja Luka, Sarajevo...), ako aj umeleckých festivalov (Slovensko, Srbsko, Slovinsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Írsko, Filipíny, Bulharsko, India, Severné Macedónsko, Taliansko...).

TvorbaUpraviť

Umelecká tvorbaUpraviť

Päť básnických zbierok:

 • Отворени врати (1995)
 • Хорот на гнилите лисја (2000)
 • Срт (2003)
 • Чоколада во портфолио (2010)
 • Нежности без гарантен лист (2012, Racinova cena Biele úsvity v Macedónsku)

Odborné a vedecké publikácieUpraviť

Štyri odborné knižné práce:

 • Мал лексикон на помалку познати зборови и изрази (spoluautor, 2003)
 • Македонско-словачки прирачник за конверзација (Macedónsko-slovenská konverzačná príručka, 2006)
 • Словачки низ разговор со кратка граматика (2013)
 • Словачко-македонски речник / Slovensko-macedónsky slovník (spoluautor, 2014)

Štyri vedecké publikácie:

 • Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša (2008)
 • Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy (2009)
 • Македонско-словачки компаративни согледби – студии и интерпретации (2012)
 • Просторите на текстот – по врвиците на критиката и на академското пишување (2015)

Antológia prekladov:

 • Единство на многугласјето (2012)

Taktiež je (spolu)redaktorom viacerých akademických a umeleckých zborníkov a odborných publikácií vydávaných po celej Európe, z ktorých možno vyzdvihnúť napr.:

 • Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilo-metodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu (Nitra, 2007)
 • Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda (Nitra, 2007)
 • Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu (Nitra, 2008)
 • Európske kontexty interkultúrnej komunikácie (Nitra, 2009)
 • Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy / Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски / Macedonian-Slovak Literary, Cultural and Linguistic Relations (Nitra, 2015)
 • Zborník poézie a krátkej próze mladých z krajín bývalej Juhoslávie – Rukopisi 35, 36, 37, 38 (Pančevo – Srbsko, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • Antológia svetovej poézie v macedónskom preklade – 5 zväzkov (Skopje – Severné Macedónsko, 2015 – 2017) a i.

Zvonko Taneski je autorom vyše 300 vedeckých a umeleckých štúdií a článkov publikovaných po celom svete.

PrekladyUpraviť

Popri výskumnej práci v odboroch „Slovanské literatúry“, „Literárna komparatistika“ a „Balkanistika“ a konkrétne v oblasti slovensko-južnoslovanských literárnych a kultúrnych vzťahov prekladá zo slovenčiny do macedónčiny (doteraz vyšli v jeho preklade do macedónskeho jazyka napr.: Rudolf Fábry, Ján Rak, Július Lenko, Pavel Bunčák, Ján Brezina, Štefán Žáry, Vladimír Reisel, Ivan Kupec, Ján Ondruš, Ján Zambor, Pavel Vilikovský, Dušan Mitana, Viera Prokešová, Ján Gavura, Viliám Klimaček, Jana Beňová, Ivan Kolenič, Milan Richter, František Lipka, Stanislava Chrobáková-Repar, Juraj Šebesta, Ľubomír Feldek, Dana Kršaková, Alexander Halvoník, Peter Ivanič, Mira Keratová, Martin Palúch, Peter Šulej, Ivan Laučík, Erik Jakub Groch, Michal Habaj atď.).

OceneniaUpraviť

Za preklad románu Patagónia od Dušana Mitanu získal cenu „Zlaté pero“ za najlepší preklad roka, ktorú udeľuje Spolok literárnych prekladateľov Macedónska (v roku 2013). V roku 2009 mu bola udelená cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za publikačné aktivity vo vydavateľstve UKF a v domácich vydavateľstvách a periodikách a v roku 2015 mu rektor Varnenskej univerzity v Bulharsku udelil najvyššiu cenu za „celkovú vedeckú a básnickú tvorbu, za tisícky osvietených slov kultivujúcich duše čitateľov, za prínos pre udržiavanie slovanskej kultúrnej vzájomnosti a za potvrdzovanie duchovnosti vo svete“.

Ukážky z jeho tvorby vyšli vo viacerých európskych krajinách (Chorvátsko, Slovinsko, Bulharsko, Poľsko, Írsko, Česko, Slovensko, Lotyšsko, Čierna Hora, Ukrajina, Rusko, Taliansko, Španielsko, Bosna a Hercegovina atď.), ako aj v Amerikе, v Indii a na Filipínach. Za svoju literárnu a vedeckú činnosť získal tiež niekoľko významných medzinárodných cien (Cena C.R.I.C pre mladých umelcov z oblasti Stredomoria a balkánskych krajín v Regio Calabrie v Taliansku v roku 1995, Cena pre mladých filológov „Blaže Koneski“ v Skopje za rok 1999, 2000 a 2001; zlatá medaila „Poet Laureat“ za básnickú tvorbu v Manile – Filipíny – v roku 2013 atď.).

Externé odkazyUpraviť