Úmorie

územie, kde rieky odvodňujú do jedného mora

Úmorie (zriedkavo pomorie) je územie, kde rieky odvodňujú do jedného mora.

Mapa hlavných európskych povodí

Úmoria na Slovensku

upraviť

Územie Slovenska patrí k úmoriu Čierneho mora (prevažná časť, cca 96 %) a k úmoriu Baltského mora (malá časť na severe, cca 4%). Hranica medzi nimi je súčasťou hlavného európskeho rozvodia.

Úmorie Baltského mora

upraviť

Úmorie Baltského mora tvoria povodia riek Dunajec a Poprad, ktoré odvodňujú 1 950 km²[1] plochy nášho štátu. Rozvodie medzi Čiernym a Baltským morom prebieha z Poľska hrebeňom Čergova a Levočských vrchov, pokračuje rozhraním Podtatranskej kotliny s Hornádskou kotlinou, odtiaľ prechádza Podtatranskou kotlinou na hrebeň Tatier a naspäť do Poľska na Beskydy.

Úmorie Čierneho mora

upraviť

Úmorie Čierneho mora je na území Slovenska rozdelené rozvodiami na tri hlavné povodia. Rozvodie, ktoré vedie cez Myjavskú pahorkatinu a Malé Karpaty, oddeľuje povodie Moravy od povodia riek na Slovensku, ktoré vtekajú do Dunaja na území Slovenska a to povodia riek Váh, Hron a Ipeľ, včítanie čiastkových povodí Dunaja. Rozvodie prebiehajúce Kráľovou hoľou v Nízkych Tatrách, Slovenským rudohorím a Cerovou vrchovinou oddeľuje na západe na východe povodie Tisy, do ktorého spadajú čiastkové povodia riek Slaná, Bodva, Hornád a Bodrog včítane Tisy, ktoré sa vlieva do Dunaja v Srbsku. Odvodňované územie je 47 084 km².[2] plochy Slovenska.

Referencie

upraviť
  1. Tab.2.2 Plocha národného povodia Visly tvorená povodiami Dunajca a Popradu [online]. [Cit. 2015-03-30]. Dostupné online. Archivované 2015-04-02 z originálu.
  2. Tab. 2.1 Plocha národného územia povodia Dunaja [online]. [Cit. 2015-03-30]. Dostupné online. Archivované 2015-04-02 z originálu.

Pozri aj

upraviť