Činohra môže byť:

  • hovorené divadlo (t. j. divadelná hra resp. dramatická produkcia, v ktorej herci hovoria, čiže opak napr. opery, melodrámy, pantomímy, baletu či bábkového divadla), v užšom zmysle len ak má formu prózy (čiže ak nejde o veršovanú drámu), pozri činohra (hovorené divadlo) (alebo pozri pod divadlo (umenie))
  • súbor hercov predvádzajúci hovorené divadlo (príp. akúkoľvek drámu v širšom zmysle), pozri pod divadelný súbor
  • budova divadla určeného pre hovorené divadlo, resp. príslušná inštitúcia, pozri pod divadlo (budova) a divadlo (organizácia)
  • jeden zo základných žánrov drámy v širšom zmysle, t. j. dráma v širšom zmysle s (obyčajne) vážnym námetom bez tragického zakončenia (dnes najčastejšie: psychologická dráma), opak tragédie a komédie, synonymum: dráma v užšom zmysle, pozri činohra (žáner)
  • zriedkavo: sentimentálna komédia (comédie larmoyante)
  • zriedkavo: dráma v širšom zmysle, pozri dráma
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.