Ľubomír Podušel

PhDr. Ľubomír Podušel, CSc. (* 25. apríl 1953, Handlová) je slovenský výtvarný kritik a historik umenia.

Ľubomír Podušel
slovenský výtvarný kritik a historik umenia
Narodenie25. apríl 1953 (68 rokov)
Handlová, Česko-Slovensko
Alma materUniverzita Komenského v Bratislave

ŽivotopisUpraviť

Po absolvovaní gymnázia vyštudoval Dejiny umenia na katedre vedy o výtvarnom umení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1971 – 1976). V roku 1979 ukončil internú vedeckú ašpirantúru z odboru teória a dejiny výtvarného umenia (CSc.) a v roku 1980 obhájil na tej istej fakulte doktorskú prácu na tému súčasné slovenské maliarstvo (PhDr.).

Pôsobil ako asistent na Katedre vedy o výtvarnom umení FV UK v Bratislave, potom ako odborný pracovník v oblasti galerijnej práce na Slovensku. Spočiatku ako metodik pre činnosť galérií výtvarného umenia na Slovensku na Ústrednej správe múzeí a galérii v Bratislave. Od roku 1982 pracoval v Slovenskej národnej galérii v Bratislave ako námestník riaditeľa pre odbornú činnosť, potom ako odborný pracovník na úseku evidencie zbierkových fondov, manažér pre prácu s verejnosťou a napokon vedúci oddelenia pre výchovu a vzdelávanie. Počas jeho pôsobenia vo vedení SNG boli do zbierok Slovenskej národnej galérie získané viaceré významné diela slovenských výtvarných umelcov, sprístupnené boli nové stále expozície domáceho a zahraničného výtvarného umenia, zrenovovaná bola Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku a zrekonštruovaný renesančný kaštieľ v Strážkach (rodinné sídlo rodiny Mednyánszkych), ktorý bol adaptovaný na podmienky galérie so stálou expozíciou diel Ladislava Medňanského, jedinou na Slovensku.

V rokoch 1993 – 1997 pôsobil ako odborný pracovník – historik umenia v Nitrianskej štátnej galérii v Nitre. Viedol umenovedné oddelenie, zabezpečil novú štruktúru činnosti galérie s dôrazom na pôvodné projekty, postaral sa o spracovanie evidencie zbierkových fondov a prezentáciu výstavnej činnosti galérie doma a v zahraničí (Česko, Maďarsko, Švajčiarsko, Rusko, Nemecko, Holandsko). Bol menovaný vedeckým pracovníkom špecialistom v oblasti dejín výtvarného umenia. Realizoval niekoľko výskumných projektov, ktoré vyústili v samostatných, rozsiahlych výstavných, publikačných a vzdelávacích výstupoch. Napr. Čas a súvislosti – slovenskí absolventi vysokých umeleckých škôl v Prahe, ktorý priniesol kompletný prehľad a spracovanie vývinovej genézy jednotlivých etáp a autorského zázemia slovenských výtvarných umelcov, ktorí získali odborné vzdelanie v Prahe (tento projekt vyústil v usporiadaní rozmernej výstavy výtvarných diel v Bratislave a Prahe a v rovnomennej knižnej publikácii vydanej v roku 1996).

Z hľadiska odbornej profilácie sa venuje výstavnej, bádateľskej a publikačnej činnosti z oblasti slovenského výtvarného umenia (maliarstvo, sochárstvo, grafika, kresba). Napísal množstvo štúdií, článkov a recenzií v odbornej, periodickej a dennej tlači. Bol vedeckým riešiteľom a odborným garantom prípravy celoštátneho projektu Slovenskej akadémie vied Dejiny slovenského výtvarného umenia (1988). Je autorom výskumného projektu slovenského imaginatívneho umenia, ktorý uviedol do dejín umenia ako autentickú umelecko-historickú kategóriu a fenomén slovenského výtvarného umenia, ktorý predstavuje jednu z typických čŕt ontogenézy jeho novodobého vývinu.

Počas svojho pôsobenia v Slovenskej národnej galérii sa venoval vo veľkej miere komunikačnej prezentácii výtvarného umenia a výchovno – vzdelávacej práci v oblasti výchovy umením a k umeniu (výchova a vzdelávanie mládeže v oblasti výtvarného umenia). Vybudoval Oddelenie výchovy a vzdelávania komunikačného centra Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Realizoval viacero výchovno – vzdelávacích projektov z oblasti dejín umenia pre školskú mládež, organizoval tvorivé dielne a workshopy pre mládež i dospelých návštevníkov, uskutočnil odborné prednášky z oblasti dejín umenia a zúčastnil sa na niekoľkých odborných a vedeckých konferenciách v Bratislave, Košiciach, Prahe a Brne.

Venuje sa maliarstvu, sochárstvu, grafike a kresbe 20. storočia a súčasnosti. Je ženatý, má jedno dieťa. Žije v Bratislave.

BibliografiaUpraviť

 • Ľudovít Hološka (1983)
 • Milan Mravec (1999)
 • Tibor Bártfay (2000)
 • Michal Jakabčic (2001)
 • Viera Žilinčanová (2002)
 • Záboj Bohuslav Kuľhavý (2003)
 • Milan Lukáč (2005)
 • Róbert Hromec (2006)
 • Klára Pataki (2008)
 • Ján Ilavský (2010)
 • Ľudovíta Csordáka (2013)
 • Miroslav Knap (2016)
 • Štefan Polák (2016).
 • Štefan Bubán (2009)
 • Paul Gauguin: Drevorezy, drevoryty (2008)

Autor, kurátor, scenáristaUpraviť

Je autorom:

 • vedeckého katalógu zbierok Nitrianskej štátnej galérie v Nitre (1995)
 • profilového katalógu Umeleckej besedy slovenskej (1999)
 • monografickej štúdie o slovenskom sochárovi a medailérovi Štefanovi Prokopovi, ktorý publikoval časopis Medaille, British Museum v Londýne v roku 2001

Ako kurátor individuálnych a kolektívnych výstav pripravil výstavné prehliadky a prezentácie slovenského a českého umenia doma a v zahraničí:

 • Viliam Chmel, 1978 v Banskej Bystrici
 • Martin Benka – k storočnici umelcovho narodenia v roku 1988 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave
 • Ervín Semian, 1995, v Nitre
 • Michal Jakabčic, 1995, 1996, 1998 – 1999, v Bratislave, Nitre, Košiciach, Budapešti
 • Karol Ondreička, 1997, v Bratislave
 • Martin Kellenberger, 1997, v Bratislave a 2010 v Budapešti
 • Miloš Alexander Bazovský, 1998, v Prahe
 • Cyprián Majerník, 1999, v Prahe
 • Záboj Bohuslav Kuľhavý, 2001, 2003, 2004, 2006, v Bratislave, Dolnom Kubíne, Spišskej Novej Vsi, Budapešti
 • Ľudovít Hološko, 2001, 2002, 2003, v Bratislave, Dolnom Kubíne, Trenčíne
 • Slavomír Brezina, 1999 v Prešove a Košiciach
 • Vladimír Kováč, 2003, v Bratislave
 • Viera Žilinčanová, 2003, v Bratislave
 • Milan Lukáč, 2003 v Bratislave, Žiline, Spišskej Novej Vsi
 • Viťo Bojňanský, 2003 v Bratislave, Žiline, Spišskej Novej Vsi
 • Róbert Hromec, 2005, v Bratislave, Žiline, Spišskej Novej Vsi
 • Jarmila Veľká, Ingrid Zámečníková, Blažej Mikuš, Tatiana Žitňanová, Martin Palu v Bratislave a Trenčíne
 • Ondrej Zimka
 • Marián Komáček
 • Alexej Vojtáška
 • Dušan Sekela
 • Miroslav Knap
 • Súčasné slovenské maliarstvo v Štátnej Ermitáži v Sankt Peterburgu, 1982 (prvá svojho druhu)
 • Moderné slovenské maliarstvo (za slovenskú časť) pre Jesenný salón (Salon d´Automne) v Paríži, 1983
 • Slovenský poetizmus – pre medzinárodná prehliadku surrealistického a fantazijného umenia v Helsinkách a Štokholme, 1984
 • Súčasné slovenské maliarstvo v rámci Dní kultúry pre Kunsthistorisches Museum vo Viedni 1985
 • kolekciu slovenského maliarstva a sochárstva pre výstavu České a slovenské výtvarné umenie v Moskve 1985
 • Majstrovské diela zo zbierok Nitrianskej štátnej galérie v Nitre v Zootermeeri (Holandsko), 1995
 • Slovenské imaginatívne umenie v Budapešti, 2002
 • 2009 – 2010 výstavu Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave a Prahe
 • spolupráca na príprave a realizácii výstav Sonji Delaunay, Salvadora Dalího, Francúzskeho maliarstva sochárstva 20. storočia (P. Picasso, H. Matisse, A. Rodin, A. Derain, M. Vlaminck, G. Braque a i.) v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (1988)

Pre rozhlas a televíziu spracoval viacero scenárov pre krátkometrážne filmy a rozhlasové pásma o slovenskej kultúre, svetovom a domácom výtvarnom umení:

 • film Gustáv Mallý
 • film Slovenská národná galéria
 • film Nadrealizmus a poetizmus
 • film Viera Žilinčanová
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Vincenta van Gogha
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Paula Gauguina
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Amedea Modiglianiho
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Ladislava Mednyánszkeho
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Vincenta Hložníka
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Michala Jakabčica
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Záboja Bohuslava Kuľhavého
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Ľudovíta Hološku
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Milana Lukáča
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Kláry Pataki
 • rozhlasové pásmo o živote a tvorbe Slavomíra Brezinu

OceneniaUpraviť

 • 1988 Medaila Slovenskej národnej galérie v Bratislave
 • 1989 Cena Martina Benku
 • 1996 Pamätná cena Nitrianskej štátnej galérie v Nitre
 • 2010 bol navrhnutý na cenu Miloša Alexandra Bazovského za výskum a prezentáciu slovenského výtvarného umenia