Ľudovít Petránsky

slovenský historik a teoretik výtvarných umení

Ľudovít Petránsky (* 22. november 1943, Brezno – † 25. august 2021, Bratislava)[1] bol slovenský teoretik a historik výtvarných umení, pedagóg.

Ľudovít Petránsky
slovenský teoretik a historik výtvarných umení, pedagóg
Ľudovít Petránsky
Narodenie22. november 1943
Brezno, Slovensko
Úmrtie25. august 2021 (77 rokov)
Bratislava, Slovensko
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Karlova univerzita
RodičiaĽudovít Petránsky, Mária Filadelfy
ManželkaLívia (1980 -)

ŽivotopisUpraviť

Narodil sa v rodine otca Ľudovíta - staviteľa a matky Márie (rod. Filadelfy), ktorá bola dlhoročnou riaditeľkou Okresnej a neskôr Mestskej knižnice a zároveň členkou Divadla Janka Chalupku v Brezne. Bola výraznou osobnosťou vo viacerých spoločenských i kultúrnych oblastiach. Maturoval na SPTŠ v Brezne.

Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Katedre dejín umenia (neskôr Veda o výtvarnom umení) Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe. 1969 - štipendium na Univerzite v Heidelbergu. V roku 1974 mu bol na základe skúšok a obhajoby práce Univerzitou J. E. Purkyně v Brne udelený titul PhDr. O tri roky neskoršie obhájil na Umenovednom ústave ČSAV kandidátsku dizertačnú prácu pod názvom Zoltán Palugyay a bol mu udelený vedecký titul CSc. V roku 1978 habilitoval na docenta (VŠVU Bratislava) a v roku 1985 získal na základe úspešnej doktorskej dizertačnej práce na ČSAV vedecký titul DrSc. V roku 1986 bol inaugurovaný na profesora a v roku 2005 mu bol na STU vo Zvolene udelený čestný titul Dr.h.c.

V rokoch 1970 – 1990 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vedúci Katedry úžitkového umenia a tvarovania priemyselných výrobkov, neskôr ako vedúci Katedry teoretických predmetov, od roku 1985 ako prorektor a v roku 1989 ako rektor.

V roku 1990 nastúpil na Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako profesor dejín, teórie a metodológie dizajnu a v rokoch 1997 – 2006 tu pôsobil ako prodekan pre styk s verejnosťou a doktorandské štúdium a zároveň ako predseda Slovenskej odborovej komisie pre dizajn (neskôr samostatnej Fakultnej odborovej komisie). Patril k hlavným iniciátorom vzniku Ústavu dizajnu na FA STU v Bratislave a v rokoch 2003 – 2006 bol jeho vedúcim. V rokoch 2006 – 2010 bol predsedníctvom Senátu FA STU zvolený za dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Prednášal aj na Katedre dizajnu Technickej univerzity v Košiciach a na Katedre dizajnu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Bol hlavným iniciátorom založenia doktorandského štúdia v oblasti dizajnu, habilitácií a inaugurácií v tomto odbore na Slovensku. V roku 2011 odišiel do dôchodku.

Knižné publikácie (výber)Upraviť

 • Bohuš Kuľhavý, Bratislava, Pallas 1972
 • Písmo a obraz, Bratislava, Pallas 1972
 • Andrej Doboš, Bratislava, Pallas 1972
 • Zolo Palugyay, Bratislava, Pallas 1974
 • Martin Benka, Bratislava, Pallas 1977
 • Jozef Kollár, Bratislava, Pallas 1978
 • Mikuláš Galanda, Bratislava, Pallas 1978
 • Seurat a neoimpresionizmus, Bratislava, Pallas 1978
 • Úvod do teórie designu, Petránsky Ľ. - Klivar M., Bratislava, VŠVU 1981
 • Čestmír Pechr, Bratislava, Tatran 1982
 • Ján Kulich, Bratislava, Tatran 1983
 • Ignác Bizmayer, Bratislava, SFVU, 1985
 • Moderná slovenská grafika, Bratislava, Tatran 1985
 • Princípy moderného umenia, Bratislava, Smena 1988
 • Vladislav Rostoka, Bratislava, Tatran 1988
 • Petránsky Ľ.: Teória a metodológia designu, Zvolen, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, 1994
 • Petránsky Ľ. - Tkáč Š.: Ondrej Zimka, Bratislava, Slovenský Tatran 1996
 • Vincent Hložník, Bratislava, Slovenský Tatran, 1997
 • Ľubo Zelina, Bratislava, FoArt, 2000
 • Petránsky Ľ. - Lizoň P. - Kahoun K.: Dušan Kuzma architekt, Bratislava, SAS a Jaga, 2000
 • Continuum, Bratislava, FoArt, 2006
 • Petránsky Ľ. a kolektív: Osobnosť Ernesta Zmetáka, Bratislava, MŠ SR, 2006
 • Petránsky Ľ. - Pastieriková M.: Ignác Bizmayer, Trenčín, Q-EX, 2007
 • Zolo Palugyay, Trenčín, Q-EX, 2008
 • Jozef Kollár, Modra, Designfriendly, 2012
 • Vincent Hložník: Posolstvá a vízie, Bratislava, Galéria Nedbalka, 2014
 • Ľudovít Petránsky, (autobiografia), Modra, Designfriendly, 2019
 • Petránsky Ľ.: Vincent Hložník - Svedectvo ľudskej existencie, Modra, Designfriendly, 2019
 • Petránsky Ľ.: Ferdinand Hložník - Tvorba ako genéza vlastnej identity (katalóg) Bratislava, Nedbalka, 2019
 • Petránsky Ľ.: Ferdinand Hložník (monografia, 374 s.), Modra, Design friendly, 2020
 • Petránsky Ľ. a kolektív: Vincent Hložník, Bratislava, FO ART, s.r.o., 2020
 • Farkašová E. a Petránsky Ľ.: Design Teória a metodológia 1, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 2020 (vysokoškolská učebnica)
 • Farkašová E. a Petránsky Ľ.: Design Teória a metodológia 2, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 2020 (vysokoškolská učebnica)

Ceny a uznania (výber)Upraviť

 • 1973 – Cena Cypriána Majerníka
 • 1977 – Cena Martina Benku
 • 1979 – Cena ZSVU
 • 1982 – Cena vydavateľstva Tatran
 • 1989 – Národná cena SSR, Cena ZSVU
 • 2003 – Čestný občan mesta Brezna
 • 2004 – Štátne vyznamenanie Pribinov Kríž III. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
 • 2006 – Medaila Emila Belluša Fakulty architektúry STU v Bratislave za významné zásluhy o rozvoj architektonického školstva a dizajnu
 • 2008 – Medaila rektora STU v Bratislave za mimoriadne zásluhy o rozvoj dizajnu na STU. -
 • 2009 – Nominant na ocenenie Krištáľové krídlo
 • 2013 – Veľká medaila sv. Gorazda MŠVVaŠ SR za celoživotnú pedagogickú činnosť a medzinárodne uznávané dielo v oblasti teórie a dejín výtvarného umenia
 • 2018 – Identifikačný kód Slovenska

ReferencieUpraviť

 1. TASR. Zomrel historik a teoretik výtvarných umení Ľudovít Petránsky. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2021-08-26. Dostupné online [cit. 2021-08-27]. ISSN 1335-4418.

LiteratúraUpraviť

 • Encyklopédia Slovenska, Bratislava, Veda 1980
 • Chadraba R.: Moderná slovenská grafika 1918 - 1983, In: Umění č. 4, 1986, roč. XXXIV.
 • Lamač M.: Ľudo Petránsky: Princípy moderného umenia, In: Nové Slovo, č. 52, 1988
 • Zervan M.: O princípoch moderného umenia. In: Pravda, 30.11. 1988, s. 5
 • Dekan J.: Na margo knihy Ľuda Petránskeho Princípy moderného umenia, In: Literárny týždenník, 7. apríla 1989
 • Mathauser Z.: Syntetizácia a zachovanie identity zmyslu, In: Výtvarný život č. 5, 1989
 • Stejskal K.: Princíp moderného umenia. In: Umění č. 3, 1989, roč. XXXVII
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949 - 1989, Bratislava, Tatran 1989
 • Malá slovenská encyklopédia A-Ž, Encyklopedický ústav SAV, Goldpress Publishers 1993
 • Profesori STU 1993 - 1997, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 1999
 • Pocta profesorovi Ľudovítovi Petránskemu, Designfriendly, s. r. o., 2013
 • Vzdelávanie architekta na Fakulte architektúry STU v Bratislave Bratislava, STU v Bratislave 2016

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť