Štefan Moróc

Štefan Moróc z Beketfalvy (po maďarsky István Mórocz; * 1610 – † 1683) bol uhorský šľachtic. Bol synom uhorského vicepalatína Wolfganga Moróca (1575 – 1648) a Žofie Kalmárovej (* nar. odhadom medzi 1552 a 1612).

Štefan Moróc
uhorský šľachtic
Narodenie1610
Úmrtie1683
RodičiaWolfgang Moróc z Beketfalvy
Žofia Kalmárová
erb rodu Morócovcov

ŽivotopisUpraviť

Narodil sa do šľachtickej rodiny Morócovcov (maď. Mórocz) zo Žitného ostrova, ktorú jeho otec Wolfgang postupne začlenil medzi elitu vtedajšieho Uhorska. Štefan (maď. István) nadviazal na spoločenský vzostup svojho otca. Stal sa dlhoročným podžupanom Prešporskej stolice, potom krajinským podsudcom a prísediacim kráľovskej súdnej tabule. Patril k oddaným zástancom politiky viedenského dvora, dokonca sa zúčastnil súdov s účastníkmi Vešeléniho sprisahania.[1] Zväčšil tiež rodové majetky, spomína sa ako majiteľ územia od Šamorína po Malinovo (panstvo Éberhard) a Svätý Jur.[2]

Štefan mal tri manželky:

  1. Alžbeta Vitály z Dolnej Sásy (de Alszász)
  2. barónka Zuzana Amade z Vrakúňa (de Wárkony) († po 1663), dcéra baróna Leonarda Amadeho († 1647), uhorského podpalatína a Uršuly Götzelovej
  3. Kristína Kerekes zo Svätého Jura (de Szentgyörgy), dcéra Andreja Kerekesa († 1668) kráľovského protonotára a radcu Uhorskej komory a Anny Hederváryovej[1]

Spolu mal 8 detí (4 synov a 4 dcéry), dve jeho dcéry sa vydali do popredných uhorských rodín Esterházi (Alžbeta za baróna Alexandra Esterháziho z Galanty) a Sečéni (Ilona za grófa Juraja Sečéniho de Sárvár-felsővidék). Pokračovateľom na poste podžupana Prešporskej stolice sa stal jeho syn Leonard (v rokoch 1693 – 1696, 1698).[1]

ReferencieUpraviť

  1. a b c FEDERMAYER, Frederik. Wolfgang Mórócz z Beketfalvy (1575–1648). Spoločenský vzostup kariérneho úradníka v ranonovovekom Uhorsku. Theatrum historiae (Pardubice: Univerzita Pardubice), 2011, čís. 9, s. 201 – 223. Dostupné online [cit. 2020-03-02]. ISSN 2571-0621.
  2. REISZIG, Ede dr.. POZSONY VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. [online]. [Cit. 2019-12-31]. Dostupné online.