85389 Rosenauer

asteroid

85389 Rosenauer je planétka objavená 22. augusta 1996 Janou Tichou a Milošom Tichým na hvezdárni Kleť.

Pomenovaná je po Josefovi Rosenauerovi, ktorý na Šumave vyprojektoval a vybudoval, na svoju dobu výnimočné dielo, Schwarzenberský plavebný kanál spájajúci povodia Vltavy a Dunaja.