Adnetský vápenec alebo adnetské súvrstvie je typ červeného hľuznatého vápenca spodno- až strednojurského veku. Na Slovensku sa horniny tohto typu bežne vyskytujú hlavne v tatriku a fatriku.

Adnetské súvrstvie
Blok červeného hľuznatého adnetského vápenca, Rakúsko.
Blok červeného hľuznatého adnetského vápenca, Rakúsko.
Nadradená adnetská skupina
Nadložie allgäuské súvrstvie
alebo
klauské súvrstvie
Podložie hierlatzské súvrstvie
Hrúbka 30 m
Vek vrchný sinemúr-álen (spodná až stredná jura)
Zloženie
Primárne červený hľuznatý vápenec
Ostatné slieňovce, brekcie, pestré krinoidové vápence
Umiestnenie
Názov podľa Adnet (Rakúsko)
Pomenovaná von Hauer (1853)
Región Alpy, Karpaty
Krajina (y) Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Slovensko
 

Litológia upraviť

Litologicky predstavuje pomerne pestrý sled doskovitých až lavicovitých červených mikritických (pelagických) vápencov alebo slieňovcov. Z petrografického hľadiska mudstone, wackstone až packstone. Súvrstvie obsahuje aj cm až m hrubé vrstvy intraformačných brekcií tmelené jemnozrnno základnou hmotou. Brekciovité vápence sú označované ako Scheckbreccia.[1]

Obsahuje aj telesá krinoidových vápencov. Na niektorých miestach sa objavujú hľuzy čiernych rohovcov.

Sedimentárne prostredie upraviť

Adnetské súvrstvie predstavuje kondenzovanú sedimentáciu, je niekedy sprevádzané hardgroundami a mangánovým zrudnením. Takéto prostredie možno všeobecne interpretovať ako veľmi pomalú sedimentáciu v dôsledku nedostatočného prínosu sedimentu v relatívne hlbokomorskom prostredí a/alebo ako dôsledok zosúvania (redepozície) sedimentov na svahoch.[2]

Dejiny upraviť

Ako litostratigrafickú jednotku ho vyčlenil F. von Hauer roku 1853 pôvodne ako Adnethen-Schichten (adnetské vrstvy).[3] Pomenovaný je podľa obce Adnet v Rakúsku v Nördliche Kalkalpen.

Pozícia upraviť

Leží v nadloží krinoidových vápencov hierlatzského súvrstvia.[4] Väčšinou leží v podloží allgäuského súvrstvia (fleckenmergel) alebo klauského súvrstvia. Môže však ležať aj v nadloží allgäuského súvrtvia. V tatriku a fatriku sú v jeho nadloží bežné rádiolarity ždiarskeho súvrstvia.

Vek upraviť

Vo svojej typovej lokalite adnetský vápenec predstavuje sedimenty sinemúrskoálenského veku (stredná jura).[1]

Na území Slovenska sa odhaduje ich vek na toarkbajok (spodná časť strednej jury).[5][6]

Výskyt upraviť

Vyskytuje sa vo väčšine mezozoických jednotiek Vnútorných Karpát. Typická litostratigrafická jednotka pre tatrikum a fatrikum (krížňanský príkrov). Vyskytuje sa aj v hroniku (chočský príkrov) aj silicikum.[7] Na Slovensku sa vyskytuje pomerne napríklad v Tatrách, Veľkej Fatre, Slovenskom krase.

Vo Východných Alpách je známa z hornín vrchného aj spodného austroalpinika a Nördliche Kalkalpen, tiež z príkrovu Dent Blanche, zóny Sesia-Lanzo a Tonale.[8]

Fosílie upraviť

V adnetských vápencoch možno často pozorovať fosílie amonitov, ktorých jadrá bežne tvoria hľuzy. Okrem nich sú bežné zvyšky ľalioviek, nautiloidov, foraminifer a belemnitov.[8]

Ekvivalenty upraviť

V plytkovodných jednotkách fatrika (krížňanského príkrovu), napr. vo vysockej jednotke v Malých Karpatoch je jeho ekvivalentom prístodolské súvrstvie.[9]

V bradlovom pásme je jeho (hlavne faciálnym) ekvivalentom čorštynské súvrtvie.[10]

Referencie upraviť

  1. a b Böhm, F., 2003, Lithostratigraphy of the Adnet Group (Lower to Middle Jurassic, Salzburg, Austria). in Piller, W.E. (Editor), Stratigraphia Austriaca. Österr. Akad. Wiss., Wien, s. 231-268
  2. Flügel, E., 2010, Microfacies of Carbonate Rocks. Springer, Berlin, 984 s.
  3. von Hauer, F., 1853, Ueber die Gliederung der Trias-, Lias- und Juragebilde in den nordöstlichen Alpen. Jb. k. k. geol. Reichsanst. 4, s. 715-784
  4. Nemčok, J. (Editor) 1993: Vysvetlivky ku geologickej mape Tatier. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 135 s.
  5. Bezák, V. (Editor) 2009: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Slovenskej republiky 1 : 200 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 534 s.
  6. Ivanička, J., Havrila, M., Kohút, M., (Editori), 2011, Vysvetlivky ku Geologickej mape regiónu Považský Inovec a jv. časť Trenčianskej kotliny, M = 1 : 50 000. ŠGÚDŠ Bratislava, 267 s.
  7. Less, G., Mello, J., (Editori), Elečko, M., Kovács, S., Pelikán, P., Pentelényi, L. Peregi, Z., Pristaš, J., Radócz, G., Szentpétery, I., Vass, D., Vozár, J., Vozárová, A., 2005, Geologická mapa regiónu Gemer – Bükk v mierke 1 : 100 000. Geologický ústav D. Štúra, Bratislava
  8. a b Adnet-Kalk, Lithostratigraphic Lexicon of Switzerland [online]. Swiss Academy of Sciences, [cit. 2014-12-26]. Dostupné online. Archivované 2016-04-09 z originálu. (po anglicky)
  9. Koša, 1998, Lithostratigraphy and depositional environment of Lower-Middle Jurassic Crinoidal limestone formation of the Vysoká Nappe Unit (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians). Geologica Carpathica, 49, 5, s. 329-339
  10. Borza, K., Michalík, J., 1987, On stratigraphy and lithology of Czorsztyn limestone formation in the Central West Carpathians (Jurassic, Malm). Geologický zborník - Geologica Carpathica, 38, 3, s. 259-284

Zdroj upraviť

Iné projekty upraviť