Aliterácia

opakovanie rovnakých hlások (slabík) na začiatku dvoch alebo viacerých po sebe idúcich slov

Aliterácia alebo (skôr obrazne) náslovný rým je zvuková štylistická figúra, ktorá vzniká opakovaním rovnakých alebo zvukovo podobných hlások (slabík), na začiatku dvoch alebo viacerých po sebe idúcich slov. Má estetickú funkciu.

PríkladUpraviť

zal jeden lilipután lilavkasté zatko, chutilo mu trochu sladko, trochu nesladko“.[1]

Daniel daroval Danke drevenú doštičku do jej dreveného domčeka pre bábiky.“

ReferencieUpraviť

  1. M. Válek, Lízatko