Amerikán

rozlišovacia stránka projektov Wikimedia

Amerikán alebo Amerikánec (v prvom význame nárečovo aj: Amerikan alebo Amerikant[1]) môže byť:

 • staršie (podľa niektorých zdrojov hovorovo)[2][3][4][5]:
  • človek (najmä Slovák), ktorý sa vrátil z dlhšieho pobytu (prípadne emigrácie) v Amerike
  • americký Slovák, pozri americkí Slováci
 • hovorovo expresívne: Američan z USA[6][5], pozri Američania (USA)

Amerikán môže byť aj:

ZdrojeUpraviť

 1. Amerikán. In: Slovník slovenských nárečí 1 A - K. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. ISBN 80-224-0183-8.
 2. Amerikán. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 48.
 3. a b Amerikán. In: JÁNOŠÍK, Anton; JÓNA, Eugen. Slovník spisovného jazyka slovenského 1 A-J. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská, 1946. 992 s. S. 29.
 4. a b Amerikán. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka I a-k. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959. 832 s. Dostupné online. S. 29.
 5. a b Amerikán In: ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 15.
 6. a b c Amerikán. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka A-G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 7. a b c d e f g amerikán. In: Slovník slovenských nárečí 1 A - K. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. ISBN 80-224-0183-8.
 8. WACHTARCZYKOVÁ, Jana. „Kraso“ v jazyku (Osobitosti krasokorčuliarskeho registra v slovenčine). In: KESSELOVÁ, Jana, ed.; IMRICHOVÁ, Mária, ed.; OLOŠTIAK, Martin, ed. Registre jazyka a jazykovedy I. [CD-ROM] V Prešove : Prešovská univerzita, 2014. Dostupné online. ISBN 978-80-555-1161-0. S. 132-145.
 9. https://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/131/764920786_127101_25703_750
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.