Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora

Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora (doslova: Atlas semien a plodov rastlín strednej a východnej Európy) je publikácia v anglickom jazyku, ktorá vyšla v roku 2007 vo vydavateľstve Axel Springer AG.[1] Jej autormi sú slovenskí botanici Vít Bojňanský a jeho dcéra Agáta Fargašová.[2] Uvádza sa v nej 4768 druhov rastlín, pôvodných, inváznych a pestovaných v oblasti Karpát - na území deviatich štátov: Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Bieloruska, Rumunska a Moldavska.

Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora

Autor Vít Bojňanský, Agáta Fargašová
Pôvodný jazyk angličtina
Krajina vydania Holandsko
Nakladateľstvo originálneho vydania Axel Springer AG
Dátum 1. vydania originálu 2007
ISBN 1. vydania originálu ISBN 978-1-4020-5362-7
Ilustrátor originálneho vydania Vít Bojňanský

Podľa Evy Pauditšovej z PF UK ide o celosvetovo unikátnu publikáciu, svojím rozsahom, zameraním aj na semená, rozlohou obsiahnutej oblasti a ilustračným stvárnením. [3]

ReferencieUpraviť

  1. Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora. Springer. Dostupné online.
  2. enviro.edu.sk. Dostupné online.
  3. Eva Pauditšová. Recenzia na publikáciu Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora. Tribúna, Univerzita Komenského. Dostupné online.