Augustín Langhoffer

doc. Dr. phil. Augustín Langhoffer (chorv. August Langhoffer, * 17. apríl 1861, Kysáč – † 28. marec 1940, Záhreb) bol zaslúžilý chorvátsky zoológ a entomológ slovenského pôvodu.

Augustín Langhoffer
chorvátsky zoológ, entomológ
Augustín Langhoffer
Narodenie17. apríl 1861
Kysáč, Uhorsko, dnes Srbsko
Úmrtie28. marec 1940 (78 rokov)
Záhreb, Chorvátsko
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Augustín Langhoffer

Život upraviť

Augustín Langhoffer sa narodil 17. apríla 1861 v Kysáči, v rodine Jána Tobiáša Langhoffera (ktorý bol učiteľom v Kysáči) a Emílii, rod. Reiszovej. Jeho brat, Karol Langhoffer (1858), bol kysáčskym evanjelickým kňazom.[1] Základnú školu vychodil pravdepodobne v rodisku, kde jeho otec bol učiteľom a gymnázium v Novom Sade, Osijeku a v Sarvaši (v Chorvátsku). Študovať začal na Prírodovedeckej fakulte v Záhrebe a svoje štúdium ukončil vo Viedni. V roku 1888 promoval v Jene a jeho dizertačná práca niesla názov Beiträge zur Kenntnis der Mundteile der Dipteren. Po ukončení štúdia pracoval ako stredoškolský učiteľ na gymnáziu v Rijeke, na Námorno-obchodnej škole v Bakre a na gymnáziách v Senji, Osijeku a v Záhrebe. V roku 1895 sa habilitoval v odbore entomológia na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe a bol mu udelený titul docent.

Činnosť upraviť

Langhoffer začal prednášať na Filozofickej fakulte v Záhrebe v roku 1895 entomológiu a od roku 1901 do 1927 prednášal aj iné predmety zo zoológie na tej istej fakulte. V roku 1901 sa stal riaditeľom Zoologického oddelenia Chorvátskeho národného múzea v Záhrebe. Na novootvorenej Lekárskej fakulte v Záhrebe v r. 1918 bol poverený prednášať všeobecnú biológiu a v tom istom roku prednášal aj na Lesníckej akadémii v Záhrebe. V rokoch 19191929 vyučoval poľnohospodársku a lesnícku entomológiu na Poľnohospodárskej a lesníckej fakulte v Záhrebe, hoci už v r. 1927 odišiel do dôchodku. Ako zoológ sa Langhoffer zaoberal prevažne entomológiou a študoval dvojkrídlovce (Diptera) a blanokrídlovce (Hymenoptera) - ich morfológiu, najmä ich ústne ústrojenstvo. Tiež sa zaoberal aj štúdiom pôdnej a vodnej fauny a ako prvý sa začal dôkladne venovať výskumom fauny chorvátskych jaskýň.[2]

Tvorba upraviť

Augustínovi Langhofferovi patrí v chorvátskej zoológii a entomológii čestné miesto. Publikoval viac než 330 vedeckých a odborných článkov, tuctu článkov z oblasti všeobecnej a aplikovanej entomológie, zoológie, ochrany prírody, ekológie, zdravia, poľovníctva a rybolovu, zoologickej nomenklatúry, atď. V tejto oblasti vyniká jeho zoznam 751 druhov chrobákov v Chorvátsku, popis 260. druhov bzdôch (Heteroptera) či články o cikádach (Cicadina). Zoskupil zbierku približne 15 000 chorvátskych dvojkrídlovcov - opísal 1321 druhov dvojkrídlovcov z 50 čeľadí a tým uverejnil dosiaľ najkompletnejší zoznam tohto hmyzu v Chorvátsku. Tiež opísal aj 102 druhov lykožrútov (Scolytidae) Chorvátska. V r. 1904 uverejnil opis rýb chorvátskej fauny. Tiež sa zaujímal aj o vtáctvo a zaoberal sa aj problémom sušenia dubových lesov v Chorvátsku. Napísal niekoľko učebníc.[2]

Ocenenia upraviť

  • 1925 - Kráľovský rad svätého Sávy III. triedy
  • Čestný člen Chorvátskej prírodovedeckej spoločnosti
  • Jeho menom sú nazvané rôzne druhy hmyzu, ako napr. najväčší chrobák svojho druhu v Chorvátsku Anophthalmus langhofferi.

Referencie upraviť

  1. KLINKO, Ivan. Naša minulosť v našej budúcnosti; Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kysáči. Báčsky Petrovec : [s.n.], 2014. S. 22.
  2. a b BRANKO, Britvec,. August Langhoffer - zaslužni hrvatski zoolog i entomolog. Natura Croatica : Periodicum Musei Historiae Naturalis Croatici, 2010-12-31, roč. 19, čís. 2. Dostupné online [cit. 2018-02-10]. ISSN 1330-0520. (po chorvátsky)