Autotrofný organizmus

Autotrofné organizmyorganizmy vytvárajúce látky pre svoj život a rast pomocou autotrofie.

Podľa formy energie, ktoru z prostredia prijímajú a využívajú ich môžeme zaradiť do dvoch skupín:

Zelené rastliny a fotosyntetizujúce baktérieUpraviť

Sú schopné pomocou asimilačných farbív prijímať svetelnú energiu a transformovať ju na energiu chemických väzieb zo súčasnej syntézy organických látok. V prípade zelených rastlín sa tento proces nazýva fotosyntéza (fotoautotrofia).

Nezelené mikroorganizmyUpraviť

Nezelené mikroorganizmy nemajú asimilačné farbivá, a preto využívajú na syntézu organických látok chemickú energiu. Tento proces sa preto nazýva chemosyntéza (chemoautotrogia).

Pozri ajUpraviť