Chemoterapia je v pôvodnom význame liečebná metóda liečby onkologických a parazitárnych ochorení pri ktorých liek cielene zasahuje len rakovinové bunky alebo bunky parazita.

História

upraviť

Zakladateľom chemoterapie je nemecký chemik a imunológ Paul Ehrlich, ktorý koncom 19. storočia objavil zlúčeninu arzénusalvarzán. Salvarzán sa skoro polstoročie používal na liečenie syfilisu.[1][2] Po objavení antibiotík bol nahradený penicilínom.

Súčasnosť

upraviť

Pod pojmom chemoterapia sa označuje akákoľvek liečebná terapia založená na užívaní chemického lieku pacientom.[3][4] Z praktického hľadiska sa pod pojmom chemoterapia myslí protinádorová terapia, t. j. liečba onkologického ochorenia klasickými cytostatikami. V takomto prípade chemoterapia sa môže aplikovať ako primárna liečba, alebo pred, po alebo súčasne s rádioterapiou či chirurgiou.

Referencie

upraviť
  1. Kaufmann, S. H. E. Paul Ehrlich: founder of chemotherapy, Nature Rev. Drug Discovery 7 (2008) 373.
  2. Thorburn AL. Paul Ehrlich: pioneer of chemotherapy and cure by arsenic (1854-1915). Br J Vener Dis. 1983;59(6):404-5.
  3. Klener, P. Protinádorová chemoterapie. Galén 1996, 614 s. ISBN 8085824361
  4. Krčméry, V. a kolektív: Manuál antimikrobiálnej chemoterapie, Osveta 2007, 288 s. ISBN 80-80632-6-25

Externé odkazy

upraviť